DE ZONDAGEN IN DE ADVENT EN DE KERSTTIJD

 
     EEN AANTAL ADVENT- EN KERSTPREKEN

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oudtestamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

De Derde zondag in de Advent 2004  In de gevangenis hoorde Johannes de Doper de werken van de Christus. Zieken genezen, doden opgewekt, aan armen het evangelie verkondigd. Die volgorde houdt ons eerst bezig...    lees de preek lees de preek

 

Hoogfeest van Kerstmis 2004  Volgens de Nieuwe Bijbel Vertaling is het Woord mens geworden. Of moet het zijn: het Woord is vlees geworden? Deze terminologie mag in de verkondiging niet ontbreken...    lees de preek lees de preek

 

Tweede zondag na Kerstmis 2005  Jezus groeide op in Nazareth en dat is een vervulling, zegt Mattheüs op gezag van een onbekende profetie. Heeft Mattheüs dit in elkaar gezet? Denkt hij ook aan 'Nazireeër?' Hoe dient dit de Christus-verkondiging ...?    lees de preek lees de preek

 

Eerste zondag na Epifanie 2005  Doop van de Heer: Jezus gedoopt in het Jordaanwater. 'Alle wateren zijn geheiligd tot de Doop,' zegt Luther. Hoe verstaan wij dit, vlak na de verschrikkelijke zeebeving in Azië? Hoe wordt hier de Christus verkondigd?    lees de preek lees de preek