DE ZONDAGEN IN DE ADVENT EN DE KERSTTIJD

 
     EEN AANTAL ADVENT- EN KERSTPREKEN

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

Rorate, de Vierde zondag in de Advent 2006  Op deze zondag, 25 jaar geleden, is ds Baan hier geïnstalleerd als predikant. De preek houdt de Gemeente voor, dat de roeping, ook die van de predikant, de gehele Gemeente aangaat. Het is een kerkelijke roeping, en om die reden een roeping van Godswege.   lees de preek lees de preek

 

Het Hoogfeest van Christus' geboorte  De Christusgeboorte kan alleen vanuit de gewijde geschriften van Israël op verantwoorde manier verkondigd worden. Aansluitend op de prediking uit het boek Genesis komen we bij de profetie van Jesaja: het Christuskind is een Sterke God.   lees de preek lees de preek

 

Tweede zondag na Epiphaniën  Water en wijn (te samen op de bruiloft te Kana) zijn symbolen die in de gewijde geschriften veel voorkomen. Zij zijn het materiaal voor Christus' 'beginsel der tekenen.'   lees de preek lees de preek