DE ZONDAGEN IN DE ADVENT EN DE KERSTTIJD

 
     EEN AANTAL ADVENT- EN KERSTPREKEN IN 2007

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

Eerste zondag in de Advent 2007  Deze zondag is liturgisch gezien, nieuwjaarsdag. We kunnen het samenstel van Jesaja 40 en Mattheüs 21 zien als elkaar uitleggende schriftgedeelten. Ze gaan over een Heer die komt om te bevrijden. Dat is niet alleen de prediking van Advent, het verkondigt vooral Gods genadige toewending tot het volk van zijn Verbond.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Gaudete  Deze derde zondag in de Advent is blijder van karakter dan de andere adventzondagen. De liturgische kleur is rose. Dat is een metafoor voor de tijd van verwachting. Wat is een metafoor? Zijn daar nog meer van die bij deze zondag horen?   lees de preek lees de preek

 

Kerstfeest  Beelden en afbeeldingen zijn in een luthers kerkgebouw toegelaten. Er staat bij ons een kerststal. Vandaag luisteren wij naar de prediking die uitgaat van de 'os en de ezel'.   lees de preek lees de preek

 

Laatste zondag na Epiphaniën  Deze zondag is ook de oktaafzondag van het Epiphaniënfeest, en die is in de Liturgie de zondag van de Doop van Jezus. Willen wij onze Doop verstaan, dan gaan wij terug naar het fundament: de Doop van Jezus.   lees de preek lees de preek