LEVENSLESSEN VAN JEZUS

Onder deze benaming werd er op 6 juni een lezing gehouden door Hans Stolp in Het Palet, het nieuwe culturele centrum in de wijk Stadspolders. Het initiatief voor deze lezing ging uit van de Spirituele Sociëteit Breda, Dordrecht, Tilburg en Zeeland, platform voor Spirituele Bewustzijnsvorming. Hans Stolp is ziekenhuis- en omroeppredikant en geniet landelijke bekendheid als schrijver van boeken waarin Bijbelse gebeurtenissen vanuit de esoterische visie worden uitgelegd. Esoterie wil zeggen, dat bepaalde dingen alleen voor ingewijden van binnen uit toegankelijk zijn. Hans Stolp werd ook genoemd in ons Kerkblad over de bijeenkomsten van de gespreksgroep in onze gemeente.
De spreker legde stap voor stap het Lucasevangelie uit vanuit de esoterische visie. In de eerste plaats stelde hij dat de feiten in dit evangelie heel nauwkeurig waren beschreven. De verklaring was, dat Lucas, als arts, heel nauwgezet kon waarnemen.
Verder werd vastgesteld dat het Lucasevangelie veel overeenkomst heeft met de leer van Boeddha.
Volgens de uitleg zal het evangelie leiden naar zelfkennis. Dat wil zeggen zelfinzicht, bewustzijn van al je angsten, leven in dualiteit en daar mee om leren gaan, man-vrouw aspecten harmoniseren. De innerlijke geestkracht vinden voor mededogen, niet verharden, verenigd zijn met alles om ons heen, doorgroeien naar universele liefde voor alles wat leeft. Na de midlife crisis weer worden als een kind in de geestelijke wereld.
Het is te veel om alles van deze openbarende lezing en het vragenuur weer te geven, maar een aanrader is om zelf een boek van Hans Stolp, bij voorbeeld "Jezus van Nazareth" Esoterisch Bijbellezen, ter hand te nemen.

A.J. Vermeulen

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE