VORIGE KWARTALEN

 
VERSCHENEN  ARTIKELEN  EN
OVERDENKINGEN

INGEZONDEN DOOR GEMEENTELEDEN EN BEKENDEN
pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de column te lezen
 

Hans Stolp over het Lukas-evangelie  De heer A.J. Vermeulen wijdt enkele regels aan de visie van ds Hans Stolp, van wie hij op 6 juni 2002 een lezing bijwoonde.   lees de preek klik hier

In Memoriam Mârie Jan van Vliet  Een goede vriend, Paul Klaaysen, schrijft een persoonlijke gedachtenis en eindigt met een bewogen oproep tot geloven.   lees de preek klik hier

 

 

De vrouw is werkelijk ongelooflijk  Brenda de Zwaan, partner van een oud-leerling van ds Baan, geeft hoog op van de vrouw en al haar sterke kanten en kwaliteiten....   lees de preek klik hier

 

Artikelen van de heer W.F. Boon  Dhr Boon is doopsgezind en wijlen zijn vrouw luthers. Hij heeft enkele artikelen ingezonden die in ons Kerkblad zijn gepubliceerd. Klik op het pijltje voor een overzicht.   lees de preek klik hier

De Kerk .... een schildpad  Deze merkwaardige titel staat boven een en klein artikel van prof. dr K.H. Miskotte, theologie-hoogleraar in Leiden van 1945-1959. Het is een opsteker voor hen die vrezen, op rotsen te ploegen. Ook spreekt er een kerkbesef uit dat wij nodig hebben in het gesprek met hen die bezig zijn, het wiel uit te vinden...  
 
Hongerwinter  Dhr C.W. Slinger beschrijft hoe hij als jongen in de hongerwinter deel mocht uitmaken van een Fries boerengezin. Hij heeft nog steeds contact met leden van dit gezin...  
 
Donker  Ds Hendrik Betting beschrijft een ervaring die hij had met zijn kinderen: hoe zij na een angstdroom de toevlucht tot hem zochten. Zo is voor hem de Heer een God bij wie iedereen in nood terecht kan...  
 

At your service  In deze column (geschreven vóór de moordaanslag op 6 mei 2002) leest u hoe Cobi Fontijn plezier heeft in de verwarring die Pim Fortuyn teweegbrangt in de gelederen van de gevestigde politici.   lees de preek lees de column

 

Relipakket  Henk Veltkamp, medewerker aan het opinie (ambtdragers-)blad 'Woord en Dienst' schrijft op ironische wijze over een nieuwe markt: die van de spreekbeurten en begeleidingen bij crematies, trouwerijen en allerlei 'life-events.'   lees de preek lees de column

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik hier klik hier