ARCHIEF KERKENRAADSNIEUWS 2001inhoudsopgave:

 berichten in mei 2001
  berichten in juli 2001
 berichten in september, oktober 2001

speciale onderwerpen:


SCHENKEN EN NALATEN

GEMEENTEVERGADERING 2001

 

 

 

VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

 

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op 28 maart 2001. Uit deze vergadering zijn de volgende onderwerpen mogelijk interessant voor u.

Dhr C.W. Slinger heeft zijn correspondentie rond de ons niet verleende zendtijd binnen de atos tot een voorlopig goed einde weten te brengen.

Hij heeft het 'hogerop gezocht', en daar heeft onze Gemeente gelijk gekregen: ons kerkelijk gebied omvat ook Zwijndrecht en H.I.Ambacht, en daarom mogen ook lutherse kerkdiensten uitgezonden worden via deze Zwijndrechtse lokale omroep. Waar de opnamen worden gemaakt, mag geen rol spelen.
Wij hopen nu, dat de bestuurders van de atos ook daadwerkelijk ruimte in het rooster inruimen voor ons.
De Diensten in de Goede Week zijn voorbereid. Ondanks dat de hervormde wijkkerkenraad van de wijkgemeente rond de Grote Kerk de samenwerking met de gereformeerde wijkkerkenraad Wilhelminakerk heeft beëindigd, gaan de gezamenlijke vespers wel door. Want die worden georganiseerd door de Gemeenschap Kerken Binnenstad.

Uw kerkenraad constateert met enige zorg dat de Nederlandse Hervormde Kerk, 'mega-partner' in de landelijke Samen-op-Weg fusiekerk, een nieuwe synodevoorzitter heeft gekozen die net als de huidige secretaris-generaal van Gereformeerde Bonds-signatuur is. Het is duidelijk een 'ruk naar rechts', en dat is voor de positie van de lutheranen mogelijk niet gunstig. De Gereformeerde Kerken gaan zich de consequenties realiseren van het verlies van hun plaatselijke zelfstandigheid. Wij stellen verbaasd vast dat dit wel wat laat komt...
De volgende kerkenraadsvergadering is op 30 mei as., maar een voor u belangrijkere datum is die van de Gemeentevergadering. Hij is wel voorlopig, maar noteert u liefst toch:

De kerkenraad heeft vergaderd op 31 mei jl.
Uit de postlijst is te noemen een mededeling van de VVV over de monumentendag op 8 september as. In het gemeentecentrum zal de inmiddels traditionele verkoop van ambachtelijke producten uit Nepal plaatsvinden.
De heer Van Leeuwen vraagt een verlaging van de aanslag ozb aan. Ons gemeentecentrum is immers voor de helft in gebruik voor kerkelijke doeleinden.

De Gemeentevergadering (die zoals u hebt bemerkt, is uitgesteld) is verplaatst naar de (nog voorlopige) datum 30 september.
De stand van de vrijwillige bijdragen is per 30 mei 14.347,00. Hieronder vallen wel enkele toegezegde maar nog niet betaalde bedragen. Wij hopen dat deze bedragen spoedig binnenkomen.
Voor het kerkblad is ontvangen 1.028,00. Een mooi bedrag, evenwel toch net niet kostendekkend. Voor alle zekerheid zou de kerkenraad u een kleine verhoging van het minimumabonnementsgeld willen voorstellen: in 2002 gaat het bedrag Euro 9 worden.
Omdat de te houden Gemeentevergadering pas op z'n vroegst in september plaatsvindt, heeft de kerkrentmeester de belangrijkste financiële gegevens over 2000 kort samengevat.
De eigenlijke exploitatie van kerkbeheer laat een tekort van 14.000,00 zien. De oorzaak ligt in factoren die wij niet in de hand hebben: te noemen zijn de gestegen kosten voor predikanten en organisten, de veel lagere inkomsten van de beleggingen en de hoge kosten van het herbeleggen (bijv. het 'bijkopen' van rente op obligaties). Er zijn ook meevallers (wat we ook niet in de hand hebben) bijv. de kosten van energie.De vrijwillige bijdragen over 2000 zijn licht gestegen, evenals de collecten. De bedragen zijn respect. 15.969,00 en 5.460,66. De verhuur van onze gebouwen heeft weinig opgebracht. Per saldo is op de exploitatie van Vriesestraat 20 verlies geleden. Wij hopen dat dit in de komende tijd ten goede keert.
Dit was de eigenlijke exploitatie, maar er zijn meer tekorten. Na verrekening van subsidies kijkt uw kerkrentmeester tegen een tekort van 31.863,00 aan op de herstelwerkzaamheden aan onze gebouwen.
De conclusie is, dat het financieel slecht gaat met onze Gemeente. De gaten kunnen nog wel worden gedicht, dankzij de spaarzaamheid van hen die ons voorgingen, maar over enkele jaren lukt dat niet meer.

Uit het gemeenteleven zijn enkele dingen vermeldenswaardig: we ontvangen nog steeds goede reacties op de gehouden bazaar. Het was een fijn stuk gemeentewerk dat de onderlinge verbondenheid heeft versterkt.
Verder zijn ds en mevr. Pobuda op 30 juni as. 50 jaar getrouwd. In de Eredienst op 1 juli zal een extra onderdeel van lof en dank (de morgenzegen) omwille van dit heuglijk feit zijn.
De datum van de volgende kerkenraadsvergadering is niet vastgelegd. De leden houden tussentijds contact.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad

 

Berichten in mei 2001


De kerkenraad heeft vergaderd op 31 mei jl.
Uit de postlijst is te noemen een mededeling van de VVV over de monumentendag op 8 september as. In het gemeentecentrum zal de inmiddels traditionele verkoop van ambachtelijke producten uit Nepal plaatsvinden.
De heer Van Leeuwen vraagt een verlaging van de aanslag ozb aan. Ons gemeentecentrum is immers voor de helft in gebruik voor kerkelijke doeleinden.

De Gemeentevergadering (die zoals u hebt bemerkt, is uitgesteld) is verplaatst naar de (nog voorlopige) datum 30 september.
De stand van de vrijwillige bijdragen is per 30 mei 14.347,00. Hieronder vallen wel enkele toegezegde maar nog niet betaalde bedragen. Wij hopen dat deze bedragen spoedig binnenkomen.
Voor het kerkblad is ontvangen 1.028,00. Een mooi bedrag, evenwel toch net niet kostendekkend. Voor alle zekerheid zou de kerkenraad u een kleine verhoging van het minimumabonnementsgeld willen voorstellen: in 2002 gaat het bedrag Euro 9 worden.
Omdat de te houden Gemeentevergadering pas op z'n vroegst in september plaatsvindt, heeft de kerkrentmeester de belangrijkste financiële gegevens over 2000 kort samengevat.
De eigenlijke exploitatie van kerkbeheer laat een tekort van 14.000,00 zien. De oorzaak ligt in factoren die wij niet in de hand hebben: te noemen zijn de gestegen kosten voor predikanten en organisten, de veel lagere inkomsten van de beleggingen en de hoge kosten van het herbeleggen (bijv. het 'bijkopen' van rente op obligaties). Er zijn ook meevallers (wat we ook niet in de hand hebben) bijv. de kosten van energie.De vrijwillige bijdragen over 2000 zijn licht gestegen, evenals de collecten. De bedragen zijn respect. 15.969,00 en 5.460,66. De verhuur van onze gebouwen heeft weinig opgebracht. Per saldo is op de exploitatie van Vriesestraat 20 verlies geleden. Wij hopen dat dit in de komende tijd ten goede keert.
Dit was de eigenlijke exploitatie, maar er zijn meer tekorten. Na verrekening van subsidies kijkt uw kerkrentmeester tegen een tekort van 31.863,00 aan op de herstelwerkzaamheden aan onze gebouwen.
De conclusie is, dat het financieel slecht gaat met onze Gemeente. De gaten kunnen nog wel worden gedicht, dankzij de spaarzaamheid van hen die ons voorgingen, maar over enkele jaren lukt dat niet meer.

Uit het gemeenteleven zijn enkele dingen vermeldenswaardig: we ontvangen nog steeds goede reacties op de gehouden bazaar. Het was een fijn stuk gemeentewerk dat de onderlinge verbondenheid heeft versterkt.
Verder zijn ds en mevr. Pobuda op 30 juni as. 50 jaar getrouwd. In de Eredienst op 1 juli zal een extra onderdeel van lof en dank (de morgenzegen) omwille van dit heuglijk feit zijn.
De datum van de volgende kerkenraadsvergadering is niet vastgelegd. De leden houden tussentijds contact.

 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad 

Berichten in juli 2001

VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

Van de laatste kerkenraadsvergadering hebt u in bovenstaande alineas al een samenvatting kunnen lezen. De eerstvolgende vergadering is op woensdagmiddag 5 september. Eén van de agendapunten is het gesprek met de heer en mevrouw Stal-Hulsbosch. Er zijn twee contracten, één met mevr. Stal dat gaat over het huisbewaarderschap, en één met de heer Stal dat gaat over kosterswerkzaamheden.

Onze lutherse Gemeente is in de laatste jaren zwakker geworden, en is daarom afhankelijker geworden van het werk van de dhr en mevr. Stal. Het is dan ook belangrijk om een goed gesprek met hen te houden over hun werk.

30 september, Gemeentevergadering na de Eredienst.

Noteert u de datum 30 september. Dan is er na de kerkdienst de jaarlijkse Gemeentevergadering. Hier krijgt u verslagen te horen van de predikant en de kerkenraad, en bespreken wij samen het beleid van de Gemeente. Dit is een 'grondleggende' vergadering van de lutherse Gemeente. Hier komt het beleid aan de orde, en hier heeft ieder (gast)lid recht van spreken. Verzuim deze vergadering dus niet.

Verdere bestuursmededelingen zijn er nu niet.

Wel wordt de kerkenraad (net als u waarschijnlijk) telkens opgeschrikt door overlijdensberichten. Medio juli gedenken wij drie overledenen uit de afgelopen - en in de huidige maand: lees over hen in het gemeentenieuws.


De zomervakantie van uw predikant eindigt op 24 augustus. Hij is enige tijd geleden akkoord gegaan met het voorgaan op zondag 26 augustus, maar omdat deze datum zo dicht tegen de 24ste aan ligt, zal hij voor deze zondag geen preek kunnen verzorgen. Daarom zingen wij op 26 augustus het Morgengebed.
De kerkenraad wenst u mooie zomerdagen.
W. Baan


SCHENKEN EN NALATEN AAN DE KERK: HOE WERKT DAT?
Dit artikel is een bewerking van een schrijven van de heer M.A. Boogerman, voorzitter kerkvoogd van de Hervormde wijkkerkenraad Grote Kerk.
Ik heb dit aangepast omdat ik het ook voor onze Gemeente belangrijk vind.
H. van Leeuwen

Schenken en nalaten aan de kerk is in de vorige eeuwen een belangrijke basis geweest om de kerk in stand te houden en verdient opnieuw meer aandacht.
Voor de duidelijkheid. Uw jaarlijkse bijdrage aan de kerkbalans is ook een schenking, maar in dit artikel wil ik een ruimere dimensie schetsen. Met kerk wordt in dit artikel bedoeld de Evangelisch-Lutherse Gemeente Dordrecht.


Schenken doet u tijdens uw leven: 'met de warme hand'. Maar u kunt het ook zo regelen dat de kerk geld of goederen krijgt na uw overlijden, we spreken dan van nalatenschap. De notaris is een deskundig adviseur die discreet met u de beste aanpak bespreekt. U kunt ook eerst overleggen met de kerkenraad.


Schenken


U kunt geld schenken maar ook goederen.
U kunt hierbij denken aan onroerend goed, een effectenportefeuille, een levens- of kapitaalverzekering, een kunstcollectie of verzameling. Het doen van een schenking heeft eigenlijk altijd fiscale gevolgen. Als gever is er voor de fiscus een aftrekmogelijkheid.

Eenmalig schenken
Voor een eenmalige schenking door overmaking is geen notaris nodig. De schenking is fiscaal een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. De fiscus stelt wel een drempel en een maximum. De schenking is fiscaal aftrekbaar als deze tenminste 1 % van het onzuiver inkomen bedraagt en niet meer bedraagt dan 10% van het onzuiver inkomen.

Periodiek schenken
Dit is fiscaal aantrekkelijker. Dan gelden de drempel en het maximum voor de aftrekbaarheid niet. Er is dan wel een notariële akte nodig. Voor de kerk is dat prettig om te weten dat zij gedurende enkele jaren op een vast inkomen van uw kant kan rekenen.

Schenken op papier
Dit is een uitgestelde schenking. U heeft zich verplicht geld te geven, maar houdt het geld nog in eigen beheer tot uw overlijden. U moet dan wel een zakelijke rente aan de kerk geven, maar deze kan bij de schenking worden bijgeschreven.
Een notariële akte is verplicht.

Schenken in de vorm van koopsompolis
Heeft u een levensverzekering of koopsompolis met lijfrenteclausule dan kunt u de toekomstige uitkeringen daarvan schenken aan de kerk. Bespreek dit met de notaris of financieel adviseur.


Nalaten


Als u een bedrag wilt nalaten aan de kerk na uw overlijden, dan kunt u dit op twee manieren doen:


1. U benoemt de kerk tot uw erfgenaam
De kerk erft dan uw bezit maar ook uw schulden.

2. U geeft de kerk een legaat
Dit kan geld zijn, maar ook grond, een huis, effecten, een verzameling. De kerk is nu niet aansprakelijk voor uw schulden. Kinderen hebben recht op een minimaal erfdeel, de zgn. legitieme portie. U moet hier altijd rekening mee houden. Als na uw overlijden blijkt dat kinderen tekortkomen, kunnen zij hiertegen bezwaar maken. Voor het nalaten van geld aan de kerk is een notariële akte nodig. Een codicil is daarvoor niet toereikend.
H
et laten maken van een testament is vaak gemakkelijker dan u denkt. In een codicil kunt u geen erfgenaam aanwijzen en geen geld aan de kerk of ander goed doel doen toekomen. Een codicil is een door uzelf handgeschreven, gedagtekend en ondertekend stuk, waarin u een aantal zaken regelt voor na uw overlijden (bv. de begrafenis, inboedel, goederen).

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande dan is de kerkenraad gaarne bereid hierover van gedachten te wisselen.


Vergaderingen in september en oktober 2001

De kerkenraad heeft in de maand september twee maal vergaderd: op 5 én 19 september. Dat was ongebruikelijk, maar helaas noodzakelijk. Het gesprek (zoals gebruikelijk in de septembermaand) met dhr en mevr. Stal beperkte zich niet tot een onderhoud met hen beide, het moest ook voorbereid en nabesproken worden.
In de afgelopen maanden werd het de kerkenraad steeds duidelijker, dat dhr en mevr. Stal de met hen afgesloten contracten nakomen op een manier die de kerkenraad afkeurt. Verder kreeg de kerkenraad steeds meer de indruk dat dhr en mevr. Stal niet meer de consequenties van het wonen in onze dienstwoning aanvaarden.

De kerkenraad heeft bij het voorbereidingsgesprek en bij het gesprek met het echtpaar-huisbewaarders een ambtenaar van het stadskantoor (bureau w.i.w.) uitgenodigd. Hem hebben wij meegedeeld, dat wij de inleenovereenkomst terzake van dhr Stal wensen te beëindigen. (inleenovereenkomst wil zeggen: een overeenkomst met het stadskantoor om een banen-pooler in dienst te mogen nemen)
De bespreking van de huuropzegging kon in deze vergadering nog niet aan de orde komen.
Andere agendapunten besloot de kerkenraad te verschuiven naar een extra vergadering op 19 september. Wel kwam nog aan de orde een nieuwe poging van dhr C.W. Slinger (hij was aanwezig in de vergadering) om beweging te krijgen in het vastgelopen contact met de atos: de Christelijke Omroep Zwijndrecht, die niet bereid is om een Eredienst van onze Gemeente op te nemen en uit te zenden. Dhr Slinger gaat alsnog een brief schrijven waarin hij uitlegt, dat deze weigering onjuist en onlogisch is.
Dhr Van Leeuwen deelde mee, dat de huidige stand van vrijwillige bijdragen 16.600,00 is. Dat is al hoger dan in de zelfde tijd vorig jaar. Dit is voor de kerkenraad bemoedigend: het bewijst dat bij een teruglopend ledental de huidige meelevenden méér bijdragen dan dat zij in de afgelopen jaren gewend waren.


DS VAN DER POEL OVERLEDEN

Op 24 juli jl. is overleden ds A.C.J. van der Poel. Ds Van der Poel kwam al heel wat jaren in Dordrecht om voor te gaan in onze lutherse Gemeente. Hij kwam graag bij ons al liet zijn gezondheid wel wat te wensen over. Hij was een ontwikkelde predikant met internationale ervaring, en straalde veel tolerantie uit.


LUTHERS JAARBOEK 2001-2002

Binnenkort verschijnt het Luthers Jaarboek 2001-2002. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijke jaar. Elke dag wordt er een bijbellezing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U hebt met dit boek een prachtige verzameling van teksten in handen. De bijbellezingen volgen het leesrooster van het "Dienstboek, een proeve". Traditiegetrouw vindt u er de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de bijbellezingen van het Luthers rooster en een alternatief rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen. "Een jaar in Zwanenvlucht" verhaalt gebeurtenissen van het afgelopen jaar in de Lutherse kerk. Een boek dat zeer de moeite waard is. Bovendien kunt u het voor een klein prijsje verkrijgen, voor maar 18,50 (exclusief portokosten, uw kerkrentmeester ontvangt graag iets extra). Een intekenlijstlijst komt in het gemeentecentrum te liggen.


GEMEENTEVERGADERING

Weest aanwezig op zondagochtend 30 september. Na een iets kortere Eredienst gaan wij de jaarlijkse gemeentevergadering houden.
U krijgt verslagen van de predikant, de kerkrentmeester en van de diaken. Ook zal de in de komende maanden moeilijke situatie van de Gemeente in bespreking worden gegeven. De lutherse Gemeente Dordrecht heeft ook in het verleden perioden van crisis meegemaakt, en heeft die gelukkig steeds doorstaan. Maar om de huidige zorgen te kunnen dragen hebben wij elkaar hard nodig.
Een hartelijke groet aan uw allen.

De kerkenraad

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 10 oktober. Uit de mededelingen en de post is het volgende te noemen: nadat de kerkenraad aan mevr. Stal geschreven heeft, dat zij er goed aan zou doen, de opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen, heeft zij zich daarna per brief ziek gemeld. De kerkenraad heeft geantwoord dat in deze situatie toch de opzegtermijn begint op 1 oktober 2001. Van het Stadskantoor Dordrecht is de bevestiging ontvangen van het verzoek, de inleenovereenkomst met dhr Stal te beëindigen. De afwikkeling van deze kant van de zaak is nu een formele kwestie.

De pogingen om door de Christelijke Omroep Zwijndrecht (voor Zwijndrecht en H.I. Ambacht) een Eredienst uit onze lutherse kerk te laten opnemen en uitzenden, zijn nu definitief gestrand. Dhr Slinger bereidt een slotverslag voor, om dat in te dienen bij de Mediaraad in Hilversum.
Verder is de jaarrekening over 2000 ondertekend, nu de kascontrolecommissie zijn werk heeft verricht. De kerkenraad is verheugd dat er weer twee leden bereid waren om in deze commissie zitting te nemen.

Vermeldenswaardig is de toezegging van 7.500,00 gedaan door een landelijke instelling die liever anoniem wil blijven, ter bestrijding van de hoge schilderkosten die wij hebben gemaakt. Verder was er
de gebruikelijke post van onze Synode.
Mededeling werd gedaan van het voorgenomen bezoek op zaterdag 27 oktober van een groepje lutheranen uit Dresden.

Nu mevr. Hannah Schipper ook naar Kalenberg is vertrokken, hebben we een oplossing moeten zoeken voor het drukken en verspreiden van het kerkblad. Die is gevonden: de nieuwe drukker is het sskw, een semi-overheidsinstelling die voor verenigingen, stichtingen e.d. goedkoop kopieer- en drukwerk levert. Ds Baan verzorgt voortaan ook het brengen en weer ophalen, en krijgt hulp voor de verdere verwerking.

Inmiddels zijn de heren Van Leeuwen en Vermeulen bezig met de boekhouding van de Gemeente in een ander computerprogramma te zetten.
Naast de heer Vermeulen is nog een gemeentelid gevraagd om de kerkenraad bij te staan: dhr J.W.N. Saris. Hij heeft zelfs een benoeming gekregen: als lid van een eenpersoonscommissie administratie en beheer.

Voor een iets uitgebreider verslag over de onderwerpen huisbewaarderschap en financiën gaat u naar de pagina met het verslag van de Gemeentevergadering gehouden op 30 september jl.


de kerkenraad