ARCHIEF KERKENRAADSVERGADERINGENinhoudsopgave:

 vergaderingen in 2001
 vergaderingen in 2002
 vergaderingen in 2003
 vergaderingen in 2004
 vergaderingen in 2005
 vergaderingen in 2006
 vergaderingen in 2007
 

speciale onderwerpen:


SCHENKEN EN NALATEN

GEMEENTEVERGADERING 2006

 

 

 

   
 
 
TRINITATISKAPEL       

De De Gemeentevergadering van 2006 is uitgesteld. De jaarrekening over 2005 was wat later ondertekend dan verwacht, en er zijn twee nieuwe kerkenraadsleden gekozen. Dat kostte extra tijd.
De datum voor de gemeentevergadering is 14 januari 2007. We beginnen met de vergadering na afloop van de Eredienst.

Uw kerkenraad