Reformatorisch Dagblad  13-06-2002
Geref. Bonder confronteert Lutheranen


Homo-huwelijk dwangfactor in SoW

Ds M.A. van den Berg (hij is lid van de Gereformeerde Bond, de behoudende vleugel van de hervormde kerk. In de synode, het landelijke kerkbestuur, is een tweederde meerderheid voor Sow, maar dat overtuigt de Zoetermeerder predikant niet.
"Halverwege jaren negentig bleek uit een onderzoek van Kaski dat de meerderheid van de Sow-kerkleden niet voor de kerkfusie is.'' Onder orthodoxe hervormde n gereformeerde kerkgangers -en dat zijn er veel- is er volgens Van den Berg veel meer verzet tegen Sow dan men landelijk wil weten.
Het kerkbestuur zou representatiever moeten zijn, net als de wereldlijke democratie met zoveel kiezers voor een kamerzetel. De kerk heeft een districtenstelsel met classes die allemaal evenveel stem hebben.
"In Zuid-Holland, naar kerkelijke meelevendheid gemeten de grootste provincie, is nog niet de helft vr Sow, zelfs niet als je ruim rekent. Maar deze provincie heeft te weinig stem in het geheel. Vergelijk het eens met Noord-Holland. Daar is de kerkelijke kaalslag compleet. Neem de classis Edam, die heeft wel evenveel te zeggen als de classis Alblasserdam, terwijl er in Alblasserdam tien keer zoveel actieve leden zijn.''

Van de steun vanuit het predikantenplatform 'Op Goed Gerucht' is Van den Berg niet onder de indruk. Ten eerste, omdat ze de secularisatie omarmen, het verlies van de prediking vergoelijken en deze vervangen door religieus pottenbakken en vrouwendans in de kerk. Ten tweede: wie is hun achterban nu helemaal? Van den Berg weet zeker dat de 250 dominees die tekenden voor een federatief kerkmodel samen veel meer achterban hebben dan de 700 Goed-Geruchters
"Het 'volk' zit nog bij ns, de orthodoxie. In de kerken die voor Sow zijn, komt vooral de elite.''

In Van den Bergs filippica tegen Sow moet vooral Sow-secretaris dr. B. Plaisier het ontgelden. Die spiegelt bezwaarden in het Reformatorisch Dagblad voor dat ze een 'gereformeerde kerk' hebben en houden, "maar dat zie ik hem de lutheranen nog niet uitleggen; zij krijgen hun kroonjuweel, het homo-huwelijk. En de voorstanders - die krijgen hun ene, maar plurale kerk.'' ,,Plaisier is een opportunist.''.