COLUMNS IN AFGELOPEN KWARTALEN

 
     COLUMNS VAN JAAP VAN DRIEL

In de loop van 2002 heeft br. Jaap de draad weer opgepakt: het schrijven van herinneringen waarmee hij al vele jaren geleden doende was. Zo nu en dan stuurde hij er een naar de redactie - die ze dan weer aan de lezers van het kerkblad kan doorgeven.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de column te lezen

 
Dominees horen  In deze column leggen br. Jaap van Driel en zijn echtgenote uit, hoezeer zij geboeid werden door de prediking in de Evang.-Lutherse Gemeente. Lutherse predikanten nemen de mening van de gemeenteleden serieus, en dat trekt hen aan.   lees de preek lees de column
De lutherzwaan  Br. Jaap is een bekende persoonlijkheid bij vele inwoners van de Hoekse Waard en het Eiland van Dordt. Lees hoe jongeren die vroeger bij hem op de jeugdvereniging hebben gezeten, hem nog eens ontmoetten, nu in de Trinitatiskapel...   lees de preek lees de column
 
Mus en zwaluw  Vrijwel iedere hervormde of gereformeerde van middelbare leeftijd heeft als kind psalmversjes op school uit het hoofd geleerd. Onvergetelijk is dan Psalm 84:3 'Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer, in 't kunstig nest bij uw altaren.' Br. Jaap van Driel kent in deze meditatieve column een bijzondere betekenis toe aan deze vogels...   lees de preek lees de column
 
Verbaasd door de lutherse Gemeente  Br. Jaap vertelt hoe enkele mensen uit zijn geboortedorp zich verbaasden over zijn keuze voor de lutherse richting. In een column die hierop aansluit is het br. Jaap die zijn verbazing uitspreekt over de unieke veelkleurigheid van deze kleine geloofsgemeenschap...   lees de preek lees de column
 
Betrokken bij de reatauratie  Br. Jaap en zijn echtgenote hebben een tijdlang gewoond in het appartement boven ons gemeentecentrum. Toen in 1993 met de restauratie van het kerkgebouw begonnen werd, was hij zeer betrokken bij de werkzaamheden...   lees de preek lees de column