DOOPBEDIENING EN HUWELIJKSVIERING
bijgewerkt:  16 juli 2004 
standpunt van kerkenraad en predikant
DOOPBEDIENING

De bediening van de H. Doop is toevertrouwd aan de predikant.
Het standpunt van de predikant inzake aangevraagde bediening van de H. Doop sluit zich aan bij een langjarige gewoonte in de Evang.-Lutherse Kerk in Nederland:

De predikant bedient de H. Doop aan kinderen van gemeenteleden.
Wanneer de H. Doop verzocht wordt te bedienen aan (een) kind(eren) van ouders die geen van beide lid of gastlid zijn, dan kan deze doopbediening slechts plaatsvinden indien de ouders of één van hen blijk geven van het ernstige voornemen - en dit ter beoordeling van de predikant - bevestigd te worden (= geloofsbelijdenis te doen) of meelevend te worden in onze kerkelijke gemeenschap.

HUWELIJKSVIERING / INZEGENING VAN EEN HUWELIJK

De predikant bevestigt huwelijken uitsluitend van meelevende leden van de Gemeente. Hij is verbonden aan deze Gemeente voor slechts beperkte werktijd.
Van hen die niet met de Gemeente verbonden zijn en om een huwelijksbevestiging in ons kerkgebouw verzoeken, wordt verwacht dat zij hun eigen predikant of priester / pastor in de dienst laten voorgaan.

Klik hier om terug te gaan