VERSCHENEN IN VORIGE KWARTALEN

 
     COLUMNS EN GEDACHTEN VAN DE HAND VAN ANDEREN

Deze columns kunnen van recente datum zijn, of zijn ontleend aan (theologisch) werk van een gerenommeerde auteur.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de column te lezen

 
De Kerk .... een schildpad  Deze merkwaardige titel staat boven een en klein artikel van prof. dr K.H. Miskotte, theologie-hoogleraar in Leiden van 1945-1959. Het is een opsteker voor hen die vrezen, op rotsen te ploegen. Ook spreekt er een kerkbesef uit dat wij nodig hebben in het gesprek met hen die bezig zijn, het wiel uit te vinden...  
 
Donker  Ds Hendrik Betting beschrijft een ervaring die hij had met zijn kinderen: hoe zij na een angstdroom de toevlucht tot hem zochten. Zo is voor hem de Heer een God bij wie iedereen in nood terecht kan...  
 
Hongerwinter  Dhr C.W. Slinger beschrijft hoe hij als jongen in de hongerwinter deel mocht uitmaken van een Fries boerengezin. Hij heeft nog steeds contact met leden van dit gezin ...  
 

Relipakket  Henk Veltkamp, medewerker aan het opinie (ambtdragers-)blad 'Woord en Dienst' schrijft op ironische wijze over een nieuwe markt: die van de spreekbeurten en begeleidingen bij crematies, trouwerijen en allerlei 'life-events.'   lees de preek lees de column