Elk 24-06-1988
Dr H. Hanselmann


H. Hanselmann, president van de LWF
, geïnterviewd op 22 mei 1988,
opgenomen in Elk 24-06-1988

Spiritualiteit

In de LWF treffen we heel verschillende vormen van spiritualiteit aan. Die in Afrika is anders dan die in Azië, in Latijns-Amerika anders dan bij ons. In Europa denkt men meer verstandelijk, meer cognitief. Pas de laatste tijd ontdekt men bij ons het belang van de emoties. Dat God niet alleen het verstand, maar ook het gevoel geschapen heeft. Hier hebben we veel te leren van de lutheranen in Afrika. Ik denk b.v. aan de kerkmuziek die daar gemaakt wordt. Of er valt te denken aan Latijns-Amerika, waar de spiritualiteit in de basisgemeente vaak sterk gestempeld is door de politieke dimensie'.

'De oosterse meditatietechnieken zijn ook in het westen doorgedrongen. Ook in de lutherse kerken is men de noodzakelijkheid van meditatie in de laatste tientallen jaren gaan onderkennen. Hier moet men dan wel een sterk onderscheid maken tussen vorm en inhoud. Het is geen kwestie van 'status confessionis' als ik me neerzet om te mediteren, zoals in het veren oosten. Maar de inhoud maakt wel verschil. De sleutel tot dit verschil is dat de christelijke meditatie zijn inhoud ontleent aan de bijbel en niet aan het woord van een godsdienststichter of een filosoof'.

'Of men in geestelijke zaken binnen de LWF van elkaar kan leren? In de laatste tijd spreken we steeds meer van de 'koinonia' of van de 'communie' (gemeenschap) tussen de lid-kerken. We zijn door Jezus Christus verbonden met elkaar. Alle 104 lidkerken zijn geroepen om die gedachte op te nemen en te zeggen: wij behoren tot een gemeenschap, die ten diepste geestelijk is. Het organisatorische is het raamwerk daaromheen'.

'Wat de kerk in Nederland betmft kan men historisch gezien zeggen dat ze gestempeld is door een sterk gereformeerde omgeving. Daarop is voor een minderheidskerk tweeërlei reactie mogelijk. Men kan zich zoveel mogelijk assimileren of men kan zich sterk isoleren en terugtrekken op zijn eigen traditie. Het is begrijpelijk dat men in de Nederlandse situatie een lutherse kerk heeft gehad die sterk gelijkend was op de Calvinistische omgeving en de daarin geldende opvatting van kerkdienst'.

TERUG NAAR DE PAGINA OVER DE L.W.F.