KERKZEGEL

In het hart van dit zegel ziet u de ark die drijft op het water van de zondvloed.
De duif keert tot de ark terug met een olijftak in haar snavel. Gen. 7:18, 8:11
De Hebreeuwse tekst daarboven komt uit Psalm 34:15 'Zoekt de vrede en jaagt die na.'
Opvallende afwezige in dit zegel: de zwaan, de vogel die bij uitstek symbool van Luther is.
Het is dan ook een relatief jong zegel. Preciese datering is moeilijk