VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2004

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op 19 mei. De postlijst was zoals gewoonlijk weer aanzienlijk. De lijst bestaat voor het overgrote deel uit post van ‘instanties,' d.w.z. van de Synode, van de Classis, van Monumentenzorg, van de V.V.V., van onze banken, van allerlei liefdadige instellingen die óf om geld vragen óf bedanken voor wat ze van ons gekregen hebben. Op 19 mei heeft de kerkenraad vergaderd. Soms krijgen we verzoeken om aan concerten en andere evenementen bekendheid te geven via onze kerkgemeenschap. Een enkele keer ontvangen we een brief van een 'echt persoon.' Dat was in deze vergadering van een gemeentelid die meldde, niet mee te willen gaan met de Protestantse Kerk in Nederland (pkn). Dit betekent echter ook het verlies van het lidmaatschap van onze Gemeente! Heeft dit gemeentelid deze consequentie doorzien? Dat was voor ons een vraag, en daarom willen we eerst contact opnemen ter verheldering.

De Nepal-bazaar wordt weer gehouden in ons gemeentecentrum, in september op de zaterdag van ‘Dordt Monumenteel.'
De liturgische mantel van ds Baan is al meer dan 15 jaar oud. De kwaliteit van de stof is achteruit gegaan. Stomen heeft geen zin meer, wassen zal 'het mooie er af halen.' Ds Baan laat een ander soort kleding maken: een dun wit overkleed dat niet helemaal tot de grond reikt. Onder het witte kleed komt een simpele zwarte toga. Het wit overheerst dus, zoals dat bij liturgische kleding behoort.
Nog een punt van bespreking aangaande de Liturgie. De Nieuwe Bijbel-Vertaling is gereed. De vraag is of wij een exemplaar in ons kerkgebouw moeten hebben. Wij hebben besloten, deze nbv aan te schaffen. Het is te verwachten dat er gastpredikanten zullen komen die de voorkeur geven aan het voorlezen uit de nbv.
De jaarrekening (zie de vorige aflevering van dit blad) is door de kerkenraad in orde bevonden. De kascommissie (leden worden nog aangezocht) kan nu aan het werk.
De voorbereidingen om ook een cursus ‘Lutherse sporen in de regio Zuid-West zijn begonnen. Ds J. Buller (Groede, M'burg, Vl'gen) en ds W. Baan zullen docenten zijn. Mw ds A. Groeneveld heeft de supervisie. Voor Dordrecht e.o. is mw De Swart contactpersoon.

Allen die rouw dragen of tobben met hun gezondheid wenst de kerkenraad Gods nabijheid.

Uw kerkenraad.