VAN KERKENRAAD EN PREDIKANT

vergaderingen in 2004

TRINITATISKAPEL

De kerkenraad heeft vergaderd op woensdag 20 oktober. Naast een uitgebreide postlijst waren er deze keer twee belangrijke verslagen. Het eerste betrof het deelnemen van de heren Van den Bos en Van Leeuwen aan een vergadering van de Lutherse Diaconessen Inrichting. Deze stichting is bereid om lutherse Gemeenten te financieel te steunen. Daarom is het goed om ook van onze kant van sympathie en interesse blijk te geven.

Onze Gemeente mag ook nu weer op steun rekenen. De voorwaarden blijven zeer coulant, op voorwaarde dat onze Gemeente tenminste tien jaar een luthers karakter behoudt (ook binnen een eventueel pkn-verband).
Wij hebben het geld hard nodig, o.a. ter bekostiging van de dakhaken, het laten matten van tientallen stoelen in de kerk, een nieuwe bediening van de Centrale Verwarming, en het schilderwerk.

Het andere verslag was van Mw Van der Beek en ds Baan die samen naar een kerkenraads-voorzitters- overleg zijn geweest. Bij elkaar waren de voorzitters van gereformeerd Dordrecht (Eiland van Dordrecht), van hervormd Dordrecht, van hervormd Dubbeldam, en natuurlijk van luthers Dordrecht (een hele grote regio...). Ds Baan was ter ondersteuning meegegaan. Onderzocht wordt, hoe de vier Gemeenten kunnen komen tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid in bestuur en pastoraat, maar wel met behoud van eigen identiteit en autonomie. Wij hebben ons verbaasd over de soepel lopende organisatie en de flinke aantallen (kandidaat-)kerkenraadsleden die telkens rouleren in de andere twee Gemeenten.
Op de Gemeentevergadering van 14 november hoort u meer over het belang van dit voorzitters-overleg.
Mevr. Den Engelse uit Burgh-Haamstede is ikonen- schilderes en heeft voor het kerkgebouw van de elg Zierikzee drie ikonen vervaardigd. Voor ons kerkgebouw raadt zij een Opstandingsikoon aan, temeer omdat hij bij het doopvont komt te hangen.

De kerkenraad heeft een foto van deze ikoon ontvangen. De heldere kleuren van deze ikoon passen goed bij ons kerkgebouw. Binnenkort gaan twee kerkenraadsleden mevr. Den Engelse bezoeken.

Dhr Van Leeuwen houdt nauwgezet de stand van de vrijwillige bijdragen bij.
Op 20 oktober was het totaal € 650,00 lager dan in 2003 rond deze datum. Laat de kerkkas dit bedrag niet tekort komen! Help uw kerkrentmeester het jaar 2004 goed af te sluiten, dan is hij aan het begin van 2005 niet in verlegenheid. Ds Baan verricht in de 30% werkweek veel bureauwerk, zoals eredienstvoorbereiding, het ledenregister, kerkblad en website, verschillende soorten telefonisch overleg.
Huisbezoeken aan leden ‘waar niets aan de hand is’ moeten toch ook regelmatig plaatsvinden. Dhr W. van den Bos ziet het als een belangrijke taak van een ouderling, dit soort bezoeken af te leggen.
Misschien krijgt u een telefoontje van dhr Van den Bos, om een afspraak te maken.
De Nieuwe Bijbel-Vertaling kan helaas pas na 31 oktober in gebruik genomen worden.

Gemeentevergadering 14 december

Na een verkorte Avondmaalsdienst (de verkorting vindt plaats in de Woorddienst) gaan we na het koffiedrinken en Gemeentevergadering houden.
Deze vergadering heeft in de pkn-overkoepeling niet meer de status als vroeger, maar wij vinden dat de gemeenteleden alle gelegenheid moeten krijgen om met de kerkenraad in gesprek te gaan.
Het hoofdonderwerp is: toekomstige kerkenraads-samenwerking op het Eiland van Dordt.
U wordt allen op deze Gemeentevergadering verwacht. Wie weg blijft, laat dé gelegenheid onbenut om zijn/haar inbreng te leveren!

Alle zieken, rouwdragenden en bedroefden Gods kracht gewenst!

Uw kerkenraad