'DE GROTE SCHEIDING'


de houtsnede 'Christus Rechter der wereld'

 

 

Een houtsnede uit 'Der Antichrist', een werk plm. 1480 verschenen in Straatsburg.

De Christus is gezeten op de regenboog, een wereldomspannend fenomeen; zijn voeten rusten op de globe, hij is rechter der wereld.

'Venite' = komt, gesproken tot de rechtvaardigen, die door engelen de hemelse oorden worden ingeleid.
'Ite' = gaat heen, gesproken tot de onrechtvaardigen, die door duivels in de vlammen van de hel worden getrokken.

Maria en Johannes doen bij Christus voorspraak ten gunste van de gelovigen.
Uit Christus' linkeroor komt een zwaard, teken van het vonnis dat wordt voltrokken. Uit zijn rechteroor groeit een lelie, teken van de reinheid en de uitverkiezing (de lelie is ook de bloem die staat voor Maria).

Het is een afbeelding die Luther veel angst heeft ingeboezemd.

Elke klassieke religie kent uitbeeldingen van de strafvoltrekking over hen die naar morele maatstaven hebben gefaald. Het is een gevolg van angst en schuldgevoel die bij elk mens op de loer liggen, en in de religieuze beleving telkens weer de kop dreigen op te steken.

naar de preek op de Voorlaatste zondag van het Kerkjaar 2001
naar de preek op de Voorlaatste zondag van het Kerkjaar 2005