LEDENREGISTER IN 2002

Gegevens ten dienste van de Staat der Kerk

 
De aanwas van leden, doopleden en gastleden in 2002

Gelukkig is in het jaar 2002 het aantal (doop)leden niet zo sterk teruggelopen als in het jaar 2001.
Twee lidmaten zijn overleden. Toch hoeven we er maar één in mindering te brengen van het getal per 31 december 2001. Dat komt omdat halverwege 2002 een lidmaat 'opdook': mevr. Schilperoort-Uhlmann, die in de jaren zevemtig van de vorige eeuw ten onrechte was geschrapt. Helaas overleed deze dame slechts enkele maanden nadat wij haar hadden leren kennen.
Eén dooplid overleed en één dooplid verhuisde uit de Gemeente.

De kerkenraad houdt ook een register van gastleden en geïnteresseerden bij.
Door de komst van twee dames is het teruggelopen aantal vrouwelijke belangstellenden toch nog op zes blijven staan. Bij de mannen kwam door een hertelling en de komst van de heer Lokhorst het getal op acht.

Dit register is belangrijk. Kerkordelijk is vastgelegd, dat wie in dit register is opgenomen, alle rechten binnen de Gemeente heeft als (doop)leden.

Getallen per 31 december 2002

Ook kunnen gastleden worden gekozen tot kerkenraadslid, maar dan is een belangrijke voorwaarde dat hij/zij in het eigen kerkgenootschap geconfirmeerd is dan wel belijdenis des geloofs heeft afgelegd.