MEDITEREN

Mediteren in een middeleeuwse kapel
TRINITATISKAPEL
Mediteren in een middeleeuwse kapel. Dat kan vanaf 21 januari elke 3de maandag van de maand.
In samenwerking met Ds. Rini Rikkert uit Alblasserdam gaat de Evangelisch-Lutherse kerk stilte meditaties organiseren.
De plaats waar dit gaat gebeuren is de Trinitatiskapel, Vriesestraat 20 in Dordrecht.

Mediteren kun je om verschillende redenen doen: om rust te krijgen, om dichter bij je innerlijk te komen, om gewaar te worden wie je werkelijk bent of om via stilte je verbonden te voelen met het hogere. Het is bekend dat meditatie een gunstige invloed heeft op lichaam en geest. Mw Rikkert heeft ervaring in het leiden van meditaties en ze maakt daarbij gebruik van muziek, teksten of geleide meditatie. Daarna zal er een half uur stilte zijn.

De Trinitatiskapel in de Vriesestraat waar de meditaties gaan plaatsvinden heeft een lange historie. De vroegste verwijzing naar de kapel van het blindeliedengasthuis dateert uit 1530. Verschillende keren is deze kapel verbouwd en gerenoveerd maar sinds 1690 is de kapel in gebruik door de lutheranen als kerkgebouw. Nog steeds worden er op zondag diensten gehouden.
De stilte meditaties zijn voor iedereen toegankelijk, er wordt alleen een financiële bijdrage naar draagkracht gevraagd. (richtprijs is 4 euro) Aanvang is om 20.00 uur.

Voor meer info: www.rinirikkert.nl

Wim van den Bos en Alice Kramer