DE MENS OP WIE IK GELIJKEN ZAL ...
 
kerstmeditatie


Het Kerstfeest noemen wij daarom een Hoogfeest, omdat we dan één van de hoofdzaken van het christelijk geloof in het middelpunt zetten. Christus is geboren, 'de Zoon is van de Vader neergedaald' zoals het door vele kerstvierders wordt voorgesteld. Toch zijn er steeds meer mensen die niet meer geloven in een persoonlijke God. Zulke zijn er ook in de Kerk. Kunnen zij wel Kerstfeest vieren? Mij dunkt, een stevig ouderwets geloof in een persoonlijke God is geen garantie voor een zuivere en verantwoorde visie op het wonder van Kerstmis. Veel te vaak kom ik mensen tegen die een voorstelling van God hebben die opgebouwd is aan de hand van hun eigen persoonlijkheid.

Kerstfeest vieren is juist een heilzame correctie: niet wij gaan tot God, niet wij herkennen Jezus. Het is precies omgekeerd: de Heer komt tot ons, en Jezus Christus openbaart zich zélf aan ons.
Wat weten wij van persoon-zijn? Wij kennen onszelf vaak zo slecht. Op het Kerstfeest mogen wij dankbaar zijn voor de komst van Christus die ons laat horen en zien wat menszijn is.
Kerstfeest vieren? Laten wij dan ook vieren, en niet redeneren. 'Het geloof zingen', dat is het beste. Wij zingen graag en goed een versie van het Credo volgens Huub Oosterhuis. Daar bezingen wij Christus en belijden hem als 'de mens op wie ik gelijken zal.' Het vergelijkingspunt ligt buiten mij: het is de Christus wiens geboorte wij vieren.

W. Baan.