MICHAËLSDAG 2002

 
 
 
 
De Goede Engelen


Engel met schaal reukwerk                   

 Minimaal één maal per zes jaar valt 29 september op een zondag. De Kerk viert op deze dag in september een kalendervast feest. Een ander kalendervast feest is bijvoorbeeld het Kerstfeest, 25 december.
29 september is de feestdag van Michaël en alle engelen, samen ook ‘de goede engelen' genoemd. Laten we niet te min denken over de overtuiging, dat er geestelijke wezens zijn die van Godswege opdrachten vervullen die de mens en de rest van de schepping ten goede komen. Wat weten wij eigenlijk van de oorsprong van het kwaad en de strijd die God en zijn helpers leveren tegen het boze?
Daarom worden tot onze bemoediging engelen uitgezonden 'ten dienste van hen die het heil zullen beërven,' Hebr. 1:14. Kom in de Liturgieviering op 29 september, en verheug u in dit waardevolle aspect van het geloof.

W. Baan