DE ZONDAGEN NA TRINITATIS 2002

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE 'GROENE TIJD'

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
De Tweede zondag na Trinitatis. De Epistellezing is I Johannes 3:13-18. Vers 16 fundeert de liefde in het zelfoffer van Jezus Christus. 'Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.' Maar wil dit zeggen dat wij pas echt liefhebben, wanneer wij ons leven geven ten behoeve van de ander? Helpen wij de ander daar wel mee...?  lees de preeklees de preek
De Zevende zondag na Trinitatis  Een zgn. Avondmaalspreek, ditmaal handelend over het drieërlei gebruik door Paulus (in zijn eerste Korinthenbrief) van het woord 'lichaam.'  lees de preeklees de preek
 

De Veertiende zondag na Trinitatis  Van de tien melaatsen die waren genezen keerde slechts één terug en bracht Jezus dank en eer. De evangelist Lukas laat duidelijk uitkomen dat Jezus Christus in het middelpunt van onze Godsvoorstelling moet staan. Hem komt de dank toe omdat hij onze heilstoekomst in persoon is  lees de preeklees de preek

 

Een huwelijkszegen  Het stemde de Gemeente tot grote vreugde dat Willem van den Bos en Alice Kramer om de huwelijkszegen in haar midden hebben gevraagd. In een vesperviering op zaterdag 7 september ter gelegenheid daarvan is ook een korte verkondiging geweest.  lees de preeklees de preek

 

De Vijftiende zondag na Trinitatis  De woorden van Jezus: 'Maakt u niet bezorgd' kunnen ons in verwarring brengen. Dat hoeft niet, want ze behoren tot de verkondiging van het Evangelie. Als we ze maar laten staan in de Bergrede.  lees de preeklees de preek

 
Feest van Michaël en de engelen  Op dit kalendervaste feest (29 september) besteden we aandacht aan de betekenis van de naam van de voornaamste aartsengel, Michaël: 'Wie is als God?' Het is een vraag en een belofte tegelijk.  lees de preeklees de preek
 
Twintigste zondag na Trinitatis  De bruiloftsgast zonder feestkleed is een aansporing voor ons om in Gods tegenwoordigheid ten allen tijde blij te zijn. Vreugde is het uitgangspunt waarmee wij het Avondmaal ontvangen.  lees de preeklees de preek
 
22ste zondag na Trinitatis  Het Evangeliegedeelte van deze zondag roept op, zeven maal zeventig maal aan onze broeder vergeving te schenken. Maar wie is onze broeder? En waarom heeft ons vergeven zo vaak niet het gewenste resultaat?  lees de preeklees de preek
 
De op 2 na Laatste zondag na Trinitatis  De harde redevoering van Jezus over 'de laatste dingen' brengt onze angst voor het onbekende en het ongewisse aan het licht. Toch krijgen wij verantwoordelijkheid, om in deze onzekerheid gelovig stand te houden.  lees de preeklees de preek