DE ZONDAGEN NA TRINITATIS 2004

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE 'GROENE TIJD'

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
De Tweede zondag na Trinitatis. Het 'Evangelie van de verontschuldigingen' en een recente aanval van streng-hervormden op onze avondmaalsvisie leidden tot het houden van deze preek: hoe denken lutheranen over het Heilig Avondmaal? Is onze visie echt zo rooms ...?   lees de preek lees de preek
 
De Vierde zondag na Trinitatis. Welke voorstelling hebben wij van Christus? Eigentijds en populair binnen New-Age stromingen is het beeld van wijsheidleraar. Maar Jezus' eigen verwachting was toekomstgericht, en hij liet mensen zich niet eenzijdig met zichzelf bezighouden.   lees de preek lees de preek
 
De Veertiende zondag na Trinitatis. De dank van de ene, genezen melaatse was niet ook wel goed geweest wanneer ze in het algemeen tot God was uitgesproken. Hij gaat terug tot Christus en werpt zich voor hem neer. Liturgie heeft altijd een concreet adres ... .   lees de preek lees de preek
 
De Zestiende zondag na Trinitatis. De ten leven opgewekte jongeling te Naïn wordt 'gegeven aan zijn moeder,' en niet 'teruggegeven.' Dit is één van de belangrijkste sleutels om dit dodenopwekkingsverhaal te verstaan.   lees de preek lees de preek
 
De Achttiende zondag na Trinitatis. In de beide stukjes waaruit de evangelielezing bestaat horen we de Christus Jezus als leraar. Door deze woorden wordt hij verkondigd als de zin, de bedoeling van de wet en als de Heer in wie God en naaste samengaan, één zijn.   lees de preek lees de preek
 
Gedachtenisdag van Kerkhervorming.  Nu de Nieuwe Bijbel-Vertaling verschijnt, staan wij stil bij termen als Woord van God, Bijbel en Evangelie. We horen dat Luther groot respect had voor de heilige Schrift, maar geen letterknecht was. 'Een eeuwig Evangelie' wordt verkondigd, dat is de opdracht van de Kerk.   lees de preek lees de preek
 
Voorlaatste zondag van het Kerkjaar.  Na een week van aanslagen op kerkgebouwen en moslimscholen vragen we ons af: hoort fanatisme bij godsdienst? Waar ziet Jezus de oorzaak van extremistisch gedrag?    lees de preek lees de preek