DE ZONDAGEN NA TRINITATIS 2005

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE 'GROENE TIJD'

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
De Eerste zondag na Trinitatis.  Wat kan de Kerk doen voor armen als Lazarus? Zij moet allereerst trouw blijven aan haar opdracht: evangelie verkondiging. Niet sociale actie of stemadvies, maar liefde en verzoening moeten worden uitgedragen. Alleen het werk van Christus en zijn opstandingsleven tellen.   lees de preek lees de preek
 
De Derde zondag na Trinitatis.  Nadruk op de enkeling ('het schaap dat gevonden is') kan een aspect opmerken bemoeilijken: dat bekering ook een opnieuw behoren tot het volk van God is. Dat volk is eerst Israël. Door de Herder Christus hoort de Kerk bij het volk van God.   lees de preek lees de preek
 
De Vijfde zondag na Trinitatis.  Simon Petrus en zijn aanstaande mede-dicipelen worden geroepen om 'vissers van mensen' te worden. In deze roeping komen Godskennis en zelfkennis samen.   lees de preek lees de preek
 
De Zevende zondag na Trinitatis.  De wonderbare broodvermenigvuldiging is geen tovermiddel waarmee we de honger de wereld uit krijgen. Het is een teken dat op Christus wijst en eerst hem als heiland van de wereld verkondigt.   lees de preek lees de preek
 
De Zestiende zondag na Trinitatis.  De verwoesting van Jeruzalem laat zich vergelijken met de overstroming van New Orleans. Is het een straf van God? Wie zijn de slachtoffers?   lees de preek lees de preek
 
De Achttiende zondag na Trinitatis.  De vraag van de wetsleraar 'Meester, wat is het grote gebod in de Wet,' was niet te goeder trouw. Maar hoe gaan wij dan wel goed met de Wet om? Luther leert ons dat wij ons mogen verheugen in de Wet.   lees de preek lees de preek
 
De Twintigste zondag na Trinitatis.  'Aan elkaar zich onderschikkend in de eerbied van Christus,' is de letterlijke vertaling van de slotzin van de Epistel. Het moet ook de slot-zin blijven; alleen dán functioneren deze woorden op verantwoorde wijze.   lees de preek lees de preek
 
De Drieëntwintigste zondag na Trinitatis.  'Maakt voor uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige Mammon,' - Dit woord van Jezus leggen wij naast het advies: 'Geeft aan de keizer terug wat van de keizer is.'    lees de preek lees de preek
 
De Voorlaatste zondag van het Kerkjaar.  'Mijn minste broeders,' zo noemt Jezus de armen en de zieken, de gevangenen en de naakten. Weten wij waarom zij 'mijn minste broeders' heten, dan zien we ook wie het zijn die voor Christus' rechterstoel geoordeeld worden'    lees de preek lees de preek
 
Eeuwigheidszondag.  Wie wachten in Jezus' gelijkenis op de komende bruidegom? Tien maagden, zoals ze in de klassieke vertalingen heten. Heeft het zin om dit te vervangen door 'tien meisjes?' We zullen horen dat 'maagd' een bijbelse betekenis heeft en daarom mag blijven staan!   lees de preek lees de preek