DE ZONDAGEN NA TRINITATIS 2006

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE 'GROENE TIJD'

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
De Dertiende zondag na Trinitatis.  Dit is de eerste van twee preken over het scheppingsverhaal van Genesis 1. Alle nadruk ligt nu op het woord 'scheppen.' Het betekent oorspronkelijk 'scheiden,' en dat doet de verkondiging die uit dit verhaal opklinkt, recht.   lees de preek lees de preek
 
De Zeventiende zondag na Trinitatis.  We vervolgen de prediking van Genesis 1 en beperken ons tot de betekenis van 'dag,' de tijdseenheid die zeven maal in dit verhaal voorkomt. Overigens - in de verkondiging functioneert de Naardense Bijbel. Deze letterlijke en concordante vertaling is gemaakt door ds P. Oussoren, die geruime tijd luthers predikant is geweest.   lees de preek lees de preek
 
De Gedachtenisdag van Kerkhervorming.  Geen zaligheid door goede werken, aldus de samenvatting van de reformatie-kritiek. Onze oudste gemeenteleden hebben het zo geleerd. Maar als goede werken ook weer niet gemist kunnen worden, wat is dan hun plaats?   lees de preek lees de preek
 
Op Twee na Laatste van het kerkjaar.  Het is onjuist om het paradijs- en zondeval-verhaal te veralgemeniseren, als ging het over 'de eerste zonde.' Laat het staan als deel van de gewijde boeken van Israël en het herwint zijn eigenlijke bedoeling.   lees de preek lees de preek
 
Eeuwigheidszondag.  Is de dood altijd een vloek en een straf? Wie het zondeval-verhaal veralgemeniseert, ziet dat zo. Maar wat is dan 'sterven in de Heer?' Hoe sterven de leden van Christus' lichaam?   lees de preek lees de preek