DE ZONDAGEN NA TRINITATIS 2008

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE 'GROENE TIJD'

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
De Eerste zondag na Trinitatis.  De arme Lazarus wordt in Abrahams schoot vertroost, de rijke vrek wordt gepijnigd in de vlammen. Het bestaan van hemel en hel...  hoort dit bij het Evangelie? Dit is een legitieme vraag. Wat is het gezag van de gewijde Geschriften?   lees de preek lees de preek
 
De Vierde zondag na Trinitatis.  'De verlossing van het lichaam' - woorden uit de Epistel van deze zondag. Wil dat zeggen: van ons lichaam verlost worden? Nee, juist niet, want het gaat om de voltooiing van heel Gods schepping.   lees de preek lees de preek
 
De Achtste zondag na Trinitatis.  'Aan de vruchten zult u hen kennen...' Toen dit schriftgedeelte als zondagsevangelie werd gelezen door onze 'lutherse vaderen', hadden zij het kerkelijk verzet nog levendig in gedachten . Het verzet tegen egoïstische kerkvorsten en manipulerende predikheren. Maar heeft dat ons nu nog iets te zeggen?   lees de preek lees de preek