LUTHERSHier kunt u artikelen lezen die gaan over identiteit en het hebben van (een) geloof.

Eerst een artikel van ds B. Metselaar en behandelt de vraag of wij wel een geloof kunnen 'hebben.'

Het tweede is van dr A.H. Wöhle en gaat over de laatste woorden van Luther: 'Wij zijn bedelaars... dat is waar.'

Verder op deze pagina's artikelen en verwijzingen over de lutherse identiteit.

Geen lutherse leer 

Het eerste wat ik vraag is dit, dat men mijn naam verzwijgt en zich niet luthers maar christen noemt.
Wat betekent Luther? De leer is toch niet van mij? Ik ben toch voor niemand gekruisigd?
St. Paulus heeft in 1 Kor 3:4 en 5 gezegd dat het niet goed is, als de christenen zich paulinisch of petrinisch noemen, zij moeten christenen heten.
Neen, lieve vrienden, laten wij ophouden met al die partijnamen en ons christenen noemen, want de leer is van Christus.

(W.A. 8,685)


 

    

verslag van een referaat van ds BaanHet bestuur van de Gereformeerde classis Dordrecht (waartoe ook de Lutherse Kerk Dordrecht behoort) heeft ds Baan gevraagd, een verslag van zijn referaat te schrijven. Dit referaat is gehouden op 16 november 2006, toen de Gereformeerde Classis vergaderde in de gemeentezaal van de Trinitatiskapel te Dordrecht.

Hieronder treft u het verslag aan.

Wat is luthers en wat zijn lutheranen? Wanneer je het benadert vanuit de oorsprong in de zestiende eeuw, zou je kunnen zeggen: lutheranen zijn rooms-katholieken die ruzie hebben met de paus.
Ondanks (of misschien: juist door) die ruzie zijn lutheranen altijd dicht bij de westerse moederkerk blijven staan. Begrijpelijk dat strenge calvinisten Luther verwijten, dat hij in zijn kerk-hervormende arbeid niet ver genoeg gegaan is.
Met rooms-katholieken is veel overeenstemming in de leer. Er is bijvoorbeeld een verrassende eenheid in denken over de rechtvaardiging – Hans Küng heeft dat aangetoond. De verschillen vind je vooral in de ecclesiologie. Het ambt is niet exclusief priesterlijk. Hierachter zit een heel eigen kerkvisie. Niet het ambt maakt het Woord, het Woord maakt het ambt. Zo komt het dat er onderscheiden avondmaalsopvattingen zijn.
Maar Luther heeft nooit een afgeronde theologie gepresenteerd. Zijn geschriften hebben veel weg van een oerwoud, terwijl het werk van Calvijn zeer systematisch is.

Dé lutherse identiteit bestaat niet. Leerstellingen hoeven lang niet overal verplicht geloofd te worden. Luthers Nederland laat zeer veel vrijheid, de lutherse Missouri Synod (in de Amerikaanse staten Michigan en Missouri) eist van de Avondmaalsgangers onderwerping aan de belijdenisgeschriften. Er is hoogkerkelijk ceremonieel en laagkerkelijk experiment in dezelfde wereldkerk. De verkondiging is christocentrisch en deze woordverkondiging is belangrijker dan de letterlijke tekst van de bijbel.
Er wordt wel gezegd, dat de kenmerk van de lutheranen 'liturgie' is. Maar wie dat zegt verkijkt zich op een buitenkant, een vorm. Die vorm is voor ons als zeer kleine groep kerkgangers onmisbaar om gestructureerd te vieren, maar is niet onze identiteit. Want dat is is de woordverkondiging.
Het Woord van God is niet identiek met een hoeveelheid heilige geschriften; wij geloven niet in een boek. Maar het is het levende Woord, de opgestane Heer, Christus.
Bij vrijzinnige lutheranen - zoals Rudolf Bultmann - is dat levende Woord zeker zo belangrijk als bij rechtzinnige, maar op andere manier, meer 'mensmiddelpuntig'.

De lutheranen in Dordrecht hebben een vrijzinnige achtergrond. De oudste gemeenteleden moet je niet naar leerstellingen vragen... In de loop van de tweede helft van de vorige eeuw ging luthers Dordt 'om' en heeft nu een rechtzinnige instelling. Maar het is een rechtzinnigheid die nog steeds zonder dwang of verplichting is.
Erg belangrijk voor de kerkgangers hier is het kerkgebouw: daar hechten zij groot persoonlijk belang aan. Daar hebben zij de ontmoeting met God en met elkaar, en dat kerkgebouw draagt bij aan de intimiteit waarmee die ontmoeting geschiedt. Zij zijn zich ook bewust van de uitstekende akoestiek. Zij zingen graag en ontvangen hartelijk elk koor dat hun klassieke liturgie ondersteunt.

De toekomst van de lutheranen in Dordrecht is niet meer zonder de pkn te denken. Wel had en heeft een deel van de leden moeite met deze fusiekerk. Maar, de tegenstanders van de vorming van de pkn lieten zich niet leiden door ‘luthers geloof,’ maar door de vrees dat door het kleine getal samenwerking een te zware opgave zou worden.
Toch blijft het vertrouwen dat deze Gemeente mensen zal aantrekken die bewust kiezen voor de woordverkondiging en liturgie in dit kerkgebouw.

W. Baan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EditRegion7