STUDIEKRING

bijgewerkt:  15 januari 2007

 

 

De uitgang –idisch, ides of –iden duidt een afkomst aan

De noachidische geboden 


Halacha = levenswandel als resultaat van een samenstel van bindende afspraken
gebaseerd op de Tora
en in de latere eeuwen nader uitgewerkt door rabbinale rechtscolleges

de opdrachten van de nakomelingen

van Noach –

‘gerechtigheid is de ware nakomelingschap van Noach’


orthopraxie = het juiste handelen praktiseren

orthodoxie = de juiste leer aanhangen

Noachidische halacha

Orthopraxie onder alle volken,

waarin de mens wordt aangesproken

op zijn gemeenschappelijke afkomst

en niet op het toebehoren tot een bepaalde richting, traditie of religie.


Joden en niet-Joden behoren gezamenlijk tot de nakomelingen van Noach.
Het Jodendom heeft weinig zendingsactiviteit ontplooid,
omdat het voorrang gaf aan de doordenking van de relatie tussen de synagoge en de wereldvolkeren boven het werven van aanhangers.


ontleend aan Genesis 9 : 1-11

en in afgeleide zin aan de

voorgaande hoofdstukken:

 

in Handelingen 15 : 29

de ‘eerste apostelsynode’

en Romeinen 13 en 14
(= R):

a. tot stand brengen van een rechtsorde

a. belasting en ontzag voor de overheid opbrengen R

b. geen godslastering

     (b. en c. zijn verwant)

c. geen afgodendienst

 

 

 

 

 

 

c. onthouding van wat aan de afgoden is geofferd R

d. geen bloedschande

 

e. geen bloedvergieten

e. niet doodslaan R

f. geen beroving

f. niet stelen, niet begeren R

g. niet eten van bloed of delen van een levend dier

g. niet eten van bloed of van het verstikte

 

h. geen hoererij RDeze voorschriften danken hun ontstaan aan de steeds terugkerende vraag onder de Joden:

‘Hoe moeten wij, als Joden levend in de wereld en onder de wereldvolken, ons gedragen en hoe is dat gedrag halachitisch verantwoord?

Maar deze verklaring is voor strenggelovige geleerden te zwak. Maimonides (Mozes ben Maimon, 1135-1204) zegt:
de enige zuivere basis van de noachidische voorschriften is de openbaring van de Tora aan Mozes.

Hiermee wijst hij af: afleiding van deze voorschriften uit de natuur, en uit de formuleringen door de nakomelingen van Noach.

Het gaat hem om de Torah als geopenbaarde werkelijkheid, in tegenstelling met de werkelijkheid in de natuur.

TERUG