NIEUWE HUISBEWAARDERHet verheugt de kerkenraad buitengewoon u te kunnen melden dat een nieuwe huisbewaarder zal worden aangesteld. De intentie om samen een contract te maken is van beide kanten ondubbelzinnig uitgesproken en de sleutels van gemeentecentrum en woning zijn reeds officieel overhandigd. De overhandiging heeft de instemming van de kerkenraad om twee redenen: ten eerste omdat de woning zo spoedig mogelijk bewoond moet worden, i.v.m. de noodzakelijke veiligheid en het toezicht, en ten tweede omdat de kandidaat woonruimte zoekt.

Ds Baan heeft twee oriënterende gesprekken gevoerd met een kandidaat die met hem contact had opgenomen: de heer J.A. Lokhorst. In die tijd was hij nog koster in de Grote Kerk. Hij heeft het kosterswerk van jongs af aan mooi gevonden, en het ligt ook niet aan de kosterstaken dat hij zijn plaats in de Grote Kerk vroegtijdig opgegeven heeft. Hij gaat in ons kerkgebouw graag verder en de kerkenraad heeft alle begrip voor zijn redenen om de ene plaats te verruilen voor de andere.

Dhr Lokhorst is in 1983 en 1984 regelmatig in onze Erediensten geweest en is onze Gemeente niet vergeten. Hij voelt zich aangetrokken tot de kleinschaligheid en de intimiteit van ons gemeenteleven en stelt zich veel voor van de efficiënte communicatie die er tussen de kerkbestuursleden en overige gemeenteleden en hemzelf kan groeien. Voorwaarde is dat wij daar allen samen aan werken!

Wij hebben hem leren kennen als een man die graag dienend werk in de Kerk verricht. De kerkenraad is dankbaar dat iemand met veel kerkelijke. maatschappelijke en zakelijke ervaring in onze Gemeente komt werken.Dhr Lokhorst heeft een zaak in de Vriesestraat, op een halve minuut loopafstand van onze percelen. In zijn zaak is personeel aanwezig, zodat hij tijd kan steken in het werk dat moet worden gedaan in ons gemeentecentrum en kerkgebouw. Hij begint in de functie van huisbewaarder met de zondagse kostersdiensten op zich te nemen, en daarmee zijn wij allen zeer geholpen!

De kerkenraad heet namens de Gemeente dhr Lokhorst en zijn kinderen van harte welkom!De