DE PAASZONDAGEN IN 2002

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE PAASTIJD

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
Hoogfeest van Pasen. De opstanding der doden is niet een algemene waarheid die wij naar onszelf kunnen toehalen. De Heer heeft uitdrukkelijk specifieke mensen op het oog: zijn martelaren en getuigen. Christus is de levende belofte dat ook ons getuigend leven vruchten draagt. De opstanding wordt ons verkondigd opdat ook wij Gods getuigen in de wereld zijn.  lees de preeklees de preek
 
Zondag Misericordias Domini  De wolf, symbool van het kwaad, ziet de kudde als roofgoed. Hij drijft uiteen, een duivelse jachttactiek. Christus de goede herder geeft zichzelf prijs - dat is heilscheppend gedrag.  lees de preeklees de preek
 
Zondag Exaudi   De moord op Pim Fortuyn brengt ons tot een vergelijking tussen zijn dood en die van Jezus. Zullen er vruchten zijn, zoals dat het geval is bij de kruisdood van Jezus? De Kerk zal kritisch moeten zijn, maar ook oren en ogen open moeten houden voor een nieuwe beweging.  lees de preeklees de preek
 
Hoogfeest van Pinksteren.   De Heilige Geest maakt geen gebruik van 'kracht en geweld' Zach. 4:6. Dit is een belofte in een tijd waarin het geweld op brute én op subtiele wijze het lijkt te winnen. Deze belofte is het waard, feestelijk te ontvangen en te vieren  lees de preeklees de preek