PAASZONDAGEN IN 2003

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE PAASTIJD

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
Hoogfeest van Pasen.  Volgens het Paasevangelie naar Markus zeiden de vrouwen die in het lege graf waren geweest, niemand iets. Zij waren ontsteld. Ook dat hoort bij de verkondiging van de Opstanding van Christus.   lees de preeklees de preek
 

Zondag Cantate.  Wij worden opgeroepen, voor de Heer een nieuw lied te zingen. Het is het lied der opstanding en Gods bevrijding is alle dagen nieuw!   lees de preek lees de preek

 

Hoogfeest van Pinksteren.  Het woord Pinksteren is het Griekse rangtelwoord 'vijftigste.' Deze dag is de achtste zondag in de Paastijd. Vijftig is 7 x 7 + 1. Acht is het getal van de eeuwigheid en volmaaktheid. Deze antieke getalsymboliek betekent veel voor het opstandingsleven van de Gemeente.   lees de preek lees de preek