PAASZONDAGEN IN 2004

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE PAASTIJD

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
Hoogfeest van Pasen.  Paulus levert in 1 Korinthe 15 geen filosofische verhandeling over sterfelijk en onsterfelijk. Hij vertroost en bemoedigt de christenen te Korinthe, zij die gebukt gaan onder sterfelijkheid: dat hun lichamen zijn gezaaid in oneer, zwakheid en vergankelijkheid. Hun wordt Christus, de 'laatste adam' verkondigd.   lees de preek lees de preek
 

Zondag Cantate.  Deze liturgieviering geeft ruimte en aandacht voor de kerkmuziek en de kerkzang. De kerkzang is niet afhankelijk van de individuele stemming en zeker niet van ons enthousiasme. Gods bevrijdend gebod spoort ons er toe aan.   lees de preek lees de preek

 

Hoogfeest van Pinksteren.  In deze liturgisch rijke viering is een korte preek die een actueel thema aansnijdt: kritiek van streng hervormden op onze Belijdenis. De Augsburgse Confessie zou zeggen dat gelovigen de heilige Geest ook weer kunnen verliezen...   lees de preek lees de preek