PAASZONDAGEN IN 2005

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE PAASTIJD

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
Hoogfeest van Pasen.  Paulus houdt in 1 Korinthe 15 ook geen filosofisch vertoog over 'de mens.' Wanneer hij 'de eerste mens' vergelijkt met 'de tweede mens,' dan is zijn opzet om de opgestane Christus te verkondigen. Christus gaat ons in een verheerlijkt lichaam voor, 'de laatste adam.'   lees de preek lees de preek
 
Zondag Cantate  'Zingt voor de  Heer een nieuw lied' want alleen Hij is God. Het is een rem op het hedendaagse relativisme waartegen de pasgekozen paus Benedictus XVI terecht waarschuwt. De Kerk belijdt de opgestane Christus. Hij is de Heer der Kerk.'   lees de preek lees de preek
 
Hoogfeest van Pinksteren  Een korte preek warin basisvragen aan de orde komen: wat is het Pinksterfeest en waarom wordt het gevierd? Waarom hebben wij het nog steeds nodig?   lees de preek lees de preek