PAASZONDAGEN IN 2007

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE PAASTIJD

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
Hoogfeest van Pasen.  Opstanding is een bijbels basisthema. Het komt overal in de gewijde geschriften voor, uitgesproken en onuitgesproken. Ook daar waar we het niet verwachten, zoals in de gelijkenis van de verloren zoon, in het Lucasevangelie.   lees de preek lees de preek
 
Zondag Rogate.  Op deze zondag van het gebed horen wij, dat bidden allereerst het gebed der Kerk is. De Kerk als Lichaam van Christus bidt, en zo is het gebed in overeenstemming met hoe Christus ons heeft voorgeleefd.   lees de preek lees de preek
 
Pinksterzondag.  Op dit Hoogfeest in dit kerkjaar benadrukt de verkondiging het werk van de H. Geest in onze harten. Het is als vuur dat het hart verwarmt en verlicht. Zo wordt het ontvankelijk voor het Woord Gods.   lees de preek lees de preek