PAASZONDAGEN IN 2008

 
     EEN AANTAL PREKEN IN DE PAASTIJD

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 
Hoogfeest van Pasen.  Opstanding moet geen term, geen begrip blijven, het mag op het Paasfeest gaan om de opgestane Heer. Wij staan in deze verkondiging stil bij de drievoudige betekenis van 'Lichaam van Christus'.   lees de preek lees de preek
 
Zondag Jubilate.  Jubel, vreugde, blijdschap - maar waarover? Paulus zegt, Rom. 14:17: 'Het Rijk van God is blijdschap.' Wij zullen horen dat deze verkondiging de tegenstelling tussen de godsdiensten relativeert en ons wijst op wat werkelijk van belang is.   lees de preek lees de preek
 
Hoogfeest van Pinksteren.  Een reeds eerder gepredikt aspect van Pinksteren is: het voltooiende en vernieuwende werk van de Geest aan deze aarde. Maar dan vandaag verbonden met het land waarop vele Joden 60 jaar geleden een eigen staat stichtten.   lees de preek lees de preek