DE ZONDAGEN IN DE TIJD VOOR PASEN

 
     EEN AANTAL PREKEN VANAF SEPTUAGESIMA 2002

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

Zondag Sexagesima.  'Het graan slaapt in de aarde,' aldus de beginregel van gezang 65. Op deze zondag, bekend van de gelijkenis van het zaad in vierderlei grond, horen we Jezus' belofte van een rijke oogst en het zaad met zijn onvergankelijke kiemkracht, beeld van de opgestane Heer.  lees de preeklees de preek

 
Zondag Quinquagesima (of Esto Mihi)  De blinde bedelaar roept Jezus aan met het gebedswoord 'eleèson' dat wij kennen in kyrië eleison. Dit enkele woord is een norm voor de inhoud en het doel van het gebed der Kerk.  lees de preeklees de preek
 
Zondag Reminiscere  Op deze zondag is de eerste Schriftlezing de Tien Woorden. Zij zijn beloften van de Heer die voor zijn volk Israël een bevrijdende God is. Zij zijn dus geen algemeen geldende geboden.  lees de preeklees de preek
 
Zondag Laetare  De apostel Paulus zegt: 'Het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder.' Hij plaatst de oorsprong van het volk-Gods-zijn buiten de ons toegankelijke en maakbare wereld. Wij leven tussen het Jeruzalem dat beneden is, en het Jeruzalem dat boven is, in.  lees de preeklees de preeklees de preek
 
Zondag Judica   Christus zegt volgens Johannes 8:58 : 'Eer Abraham was, ben ik' Het is een geheimenisvolle uitspraak, maar ook confronterend. Want wie kan van zichzelf zeggen: ik ben ?  lees de preeklees de preek
 
Goede Vrijdag   Plaatsvervangend lijden is altijd iets unieks. Het mag niet worden geformaliseerd tot een leer. Zo heeft Jezus onverwacht en onverplicht de schadelijke gevolgen van de ongehoorzaamheid van volk op zich genomen.   lees de preeklees de preek