DE ZONDAGEN IN DE TIJD VOOR PASEN

 
     EEN AANTAL PREKEN VANAF SEPTUAGESIMA 2003

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

Zondag Sexagesima.  'Het graan slaapt in de aarde...'. De gelijkenis van het zaad in vierderlei grond is bemoedigend: er zal een oogst zijn. Toch moet het zaad zelf zijn werk doen. Het Woord van God is vrij. We kunnen het niet naar onze hand zetten, niet gebruiken voor onze standpunten.   lees de preeklees de preek

Zondag Invocavit.  De verzoeking van Jezus door de satan is geen mythische titanenstrijd. Het is God zelf die mens geworden is en de overwinning op het kwade bevecht - ons ten goede.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Reminiscere.  In deze dagen van oorlog is het Kyrië-roepen van de Kerk een belangrijkere basishouding dan de wens om een standpunt te bepalen en dat in de wereld rond te bazuinen.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Palmarum.  Volgens het Johannes-evangelie is Christus het Woord van God dat vlees en bloed van ons mensen heeft aangenomen. Het God-zijn van het Woord gaat voorop, zoals we ook kunnen horen in de oudchristelijke hymne in Filipp. 2. Met deze regels in gedachten beluisteren wij het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem.   lees de preek lees de preek

 

Goede Vrijdag.  De Christus Jezus heeft de dood kunnen ingaan uit kracht van de vreugde die voor hem lag: de opstandingsvreugde. Daarom is zijn lijden uniek. Hij is de leidsman en voleinder van ons geloof.   lees de preek lees de preek