DE ZONDAGEN IN DE TIJD VOOR PASEN

 
     EEN AANTAL PREKEN VANAF SEPTUAGESIMA 2004

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

Zondag Septuagesima.  Het lijkt alsof de merkwaardige gelijkenis van de werkers in de wijngaard geen beste reclame voor Jezus' boodschap is. Maar onze aandacht moet uitgaan naar de slotwoorden van de wijngaardenier:   'Ik ben goed.' Dat is de verkondiging.   lees de preek lees de preek

Zondag Invocavit.  Voor Luther was de duivel een realiteit. Het is daarom mogelijk, het zondagslied gezang 401 ('Een vaste burcht is onze God') te beschouwen als Luthers strijdlied tegen de satan. Maar hoe zag hij de satan? Hoor hoe 'modern' Luther spreekt over de realiteit van de duivel.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Oculi.  Demonen manipuleren ons; wij zijn dan onszelf niet. Maar wat is 'jezelf zijn?' De Epistel van Oculi zegt (letterlijk): 'Weest toneelspelers Gods.' Dat is een oproep om echt mens te zijn...  lees de preek lees de preek

 

Zondag Judica.  De zondagsnaam is afgeleid van de antifoon van de introïtus: 'Doe mij recht, o God, en voer mijn twistgeding...' Om dit smeekgebebed goed te verstaan horen wij het uit de mond van Christus.  lees de preek lees de preek

 

Goede Vrijdag.  De film 'The Passion of the Christ' waarin het lijden van Christus bloederig en zeer gewelddadig in scene wordt gezet, doet ons vragen: kunnen 'de feiten' ons tot geloof brengen? Nee - de verkondiging van de overwinnende Christus is het: daaruit komt het geloof voort.   lees de preek lees de preek