DE ZONDAGEN IN DE TIJD VOOR PASEN

 
     EEN AANTAL PREKEN VANAF INVOCAVIT 2005

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

Zondag Invocavit.  'Ieder mens heeft zijn/haar eigen satan...,' een woord dat van Luther had kunnen zijn. Het is ook van toepassing op de satan die probeerde de Christus in verzoeking te brengen. (Deze preek sluit aan op die van vorig jaar)   lees de preek lees de preek

 

Zondag Judica.  Waarom zijn offers zo belangrijk? In deze tijd van zelfonderzoek een vraag van gewicht. Als wij deze vraag proberen te beantwoorden, krijgen wij meer zicht op het zelfoffer van de Christus.   lees de preek lees de preek

 

Goede Vrijdag.  De Christus en Pilatus staan tegenover elkaar als vertegenwoordigers van twee werelden, werelden van verschil. Maar het opschrift boven Christus' kruis is van Pilatus' hand: 'Koning der Joden.'   lees de preek lees de preek