DE ZONDAGEN IN DE TIJD VOOR PASEN

 
     EEN AANTAL PREKEN VANAF SEPTUAGESIMA 2007

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

Zondag Sexagesima.  'Het graan slaapt in de aarde...'. We zingen dit als antifoon. Er staat 'graan' en niet 'zaad'. Graan is het oogstproduct. Het sterven van het zaad en het oogsten van de graankorrel is één doorgaande arbeid: dat van de opgestane Heer.   lees de preek lees de preek

Zondag Invocavit.  In deze preek worden de woestijn en de verzoekingen gevonden in de Bijbel van Israël, ons Oude Testament. Daarna zal blijken hoe actueel die verzoekingen en de compromisloze houding van Christus zijn.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Oculi.  Nemen wij aan dat demonen realiteiten zijn, kunnen we ze dan ook aanwijzen in onze tijd? Een nog belangrijkere vraag daarna is: hoe krijgen we ze weg...?   lees de preek lees de preek

 

Zondag Laetare.  De wonderbare brooddeling voor de schare die gezeten was op het grasland... Het is paasverkondiging van het land van belofte waarnaar de gelovige Jood hoopvol uitziet...   lees de preek lees de preek

 

Goede Vrijdag.  'Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen' - aldus een 'kruiswoord' van Christus dat alleen in Lucasevangelie- staat. Voor wie en voor wat is dit gebed?...   lees de preek lees de preek