DE ZONDAGEN IN DE TIJD VOOR PASEN

 
     EEN AANTAL PREKEN VANAF SEPTUAGESIMA 2008

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

Zondag Septuagesima.  In de gelijkenis van de uitbetaling aan de werkers in de wijngaard horen wij de Heer zeggen: 'Ik ben goed.' Hij heeft een absurd loon over voor het binnenhalen van de oogst - en dat is een troostende zekerheid dat Hij zijn beloften gestand doet.   lees de preek lees de preek

Zondag Invocavit.  'Zeg dat deze stenen brood worden,' de eerste verzoeking uit Lukas 4. Hier is, volgens Luther, de duivel een masker van God. Maar ook het brood is een masker waarachter de Heer zich verbergt, opdat ons geloof geoefend wordt.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Oculi.  De Epistel begint met de woorden: 'Weest toneelspelelers God' - letterlijk vertaald. Nog precieser: mimespelers. 'Wandelt in de liefde zoals Christus ons heeft liefgehad,' preciseert de volgende tekst. Hier zien we hoe dit spel wordt ingevuld.   lees de preek lees de preek

 

Zondag Judica.  Jezus richt zich tot de Judeeërs: 'Uw hebt de duivel tot vader!' Krasse woorden zijn dat. Wat is hun oorsprong? Hebben zij nog betekenis voor ons? Hebben wij vijanden tegen wie wij zo spreken?   lees de preek lees de preek

 

Zondag Palmarum.  Zijn de mensen langs weg, tijdens Jezus' intocht, dan vrienden? Nee, ze dragen bij aan het lijden. Waarom worden dan wel de discipelen vrienden genoemd, Joh. 15, en wat is dat voor vriendschap?   lees de preek lees de preek

 

Goede Vrijdag.  Het kruis zien wij in het kader van het priesterlijke offer. Maar er is ook een koninklijk offer. De oud-christelijke Kerk kende dit, en dat maken we op uit haar kruisigingsafbeeldingen.   lees de preek lees de preek