LITURGISCHE NOTITIE
bijgewerkt:  16 okt 2004 
Psalmwoord en Halleluja

Trouwe kerkgangers is het al opgevallen: in de Liturgievieringen waarin ik voorga, verschuift het Psalmwoord met 3 x Hallelujah van vóór het Zondagslied tot daarna. Waarom gaat dat zo en is dat belangrijk?
Psalmwoord en 3 x Halleluja staan in het Romeins Missaal tussen Epistel- en Evangelielezing. Zo hebben Luther en de zijnen het gekend. In onze Liturgie staat op die plaats ook het Zondagslied. Maar dat het Psalmwoord en 3 x Halleluja vóór het Zondagslied zijn gezet, doet afbreuk aan de oorspronkelijke liturgische bedoeling: lofprijzende toeleiding naar de lezing van het Evangelie. Halleluja betekent ‘Loof de Heer’ en in de kerkelijke Liturgie is deze Heer Christus wiens Evangelie wij zullen gaan horen.
Er zijn meer lutherse voorgangers in ons land die deze volgorde hebben gecorrigeerd. Het is jammer dat dit niet eerder ingang gevonden heeft, zodat het opgenomen had kunnen worden in de nieuwe liturgische katern. Dat geldt ook voor enkele muzikale aspecten – dit heeft Jac. Horde in de korte tijd dat hij bij ons cantor-organist was, toegelicht.

We moeten kritisch blijven, dan verwordt onze Liturgie niet tot een ingesleten opeenvolging van gewoonten. Kritisch zijn is niet hetzelfde als het lanceren van allerlei nieuwe teksten en melodieën. Het was beter geweest om het bestaande materiaal te verbeteren.
Psalmwoord en 3 x Halleluja kunnen weer zijn wat ze oorspronkelijk waren: lofprijzing op het Woord van de Heer dat gaat klinken.