EREDIENSTEN IN DE TRINITATISKAPEL

aanvang 10.30 u., tenzij anders aangegeven
route naar het kerkgebouw

06 - 07

 

Zevende zondag na Trinitatis, groen

Metten

13 - 07

 

Achtste zondag na Trinitatis, groen

Ds W. Baan, viering H. Avondmaal

20 - 07

 

Negende zondag na Trinitatis, groen

Mw Ds A. Oude Kotte, Heerewaarden

27 - 07

 

Tiende zondag na Trinitatis, groen

Mw Ds A.J.T. Bouwman, Ridderkerk

03 - 08

 

Elfde zondag na Trinitatis, groen

Ds G. Nagel, Delft

10 - 08

Twaalfde zondag na Trinitatis, groen

Geen Dienst

17 - 08

 

Dertiende zondag na Trinitatis, groen

Metten

24 - 08

Veertiende zondag na Trinitatis, groen

Mw Ds R. Rikkert, Alblasserdam

31 - 08

Vijftiende zondag na Trinitatis, groen

Ds A. Karreman, Rijswijk

07 - 09

 

Zestiende zondag na Trinitatis, groen

Metten

14 - 09

 

Zeventiende zondag na Trinitatis, groen

Ds W. Baan, m.m.v. 'La Confiance'

21 - 09

 

Achttiende zondag na Trinitatis, groen

Mw Ds B.J.T.M. van Litsenburg, Eindhoven

28 - 09

 

Negentiende zondag na Trinitatis, groen

Ds W. Baan

05 - 10

 

Twintigste zondag na Trinitatis, groen

Mw ds S.J.A. Tempelaar-van Leeuwen, Eindhoven

12 - 10

Eenentwintigste zondag na Trinitatis, groen

Ds W. Baan, viering H. Avondmaal

19 - 10

 

Tweeëntwintigste zondag na Trinitatis, groen

Ds A.M. Los, Oosterhout