NIEUWS WERELDWIJD
bijgewerkt: Januari 2005 
no. 2  samenstelling: Jibbo Poppen
Vloedgolf Azië

Inwoners Pulau Tello vluchten naar ‘jubileumkerk'

De inwoners van de dorpen aan de kust van het eiland Pulau Tello zijn voor de tsunami gevlucht naar het hoogste punt op het eiland: de lutherse kerk. Deze kerk werd in 1989 ingewijd om te gedenken dat in 1889 het Nederlandse zendingswerk op het eiland begon. Over slachtoffers op Pulau Tello is niets bekend. (NLG).

Schip met hulpgoederen naar Batu-eilanden

De deining in de zee rond de Batu-eilanden is zodanig afgenomen dat geprobeerd zal worden met een schip met hulpgoederen uit te varen. Het schip zal de bewoonde eilanden langs gaan. Met kleine bootjes zullen de hulpgoederen aan land worden gebracht. Het zal hierbij vooral gaan om voedsel en medicijnen. Er zullen hulpverleners mee gaan. Zij nemen de situatie ter plaatse in ogenschouw. (NLG)

Nederlands Luthers Genootschap stelt 50.000 euro beschikbaar

Voor directe noodhulp aan de bevolking van de Batu-eilanden en Nias stelt het Nederlands Luthers Genootschap 25.000 euro beschikbaar. Voor de wederopbouw zal in een later stadium 25.000 euro worden overgemaakt. Inmiddels druppelen er wat berichten binnen over de Batu-eilanden. Op Tanah Massah is het dorp Lasondre geheel verwoest. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Op het eiland Simuk zijn alle tuinen weggespoeld en de akkers ondergelopen. De oogst is vernield. Er heerst hongersnood. Voedselhulp is dringend noodzakelijk. De inwoners verblijven in een provisorisch tentenkamp op een hoger gelegen deel van het eiland. (NLG)

Tot nu toe 10.315 euro aan giften

Op het Postbank-rekeningnummer 43360 van het Nederlands Luthers Genootschap is inmiddels 3600 euro gestort voor hulp aan Nias en de Batu-eilanden. Het geld zal worden besteed aan noodhulp en hulp bij de wederopbouw. De besteding vindt plaats in overleg met Kerkinactie en de Protestantse Kerk van Nias en de Batu-eilanden (BNKP). Deze kerk heeft ruim 18.000 leden en is lid van de Lutherse Wereld Federatie. Op Nias zijn schatting 250 doden gevallen. Ongeveer 4500 mensen zijn dakloos geworden. Er zal hulp worden gegeven aan iedereen die dit nodig heeft. Ongeacht afkomst of religie. De contacten over de hulpacties lopen via ds. Uwe Hummel, voorzitter van het Nederlands Luthers Genootschap rechtstreeks met de bisschop (ephorus) van de BNKP ds. Ar. Geya, alsmede de Vereinte Evangelische Mission in Duitsland. Alle gevers hartelijk bedankt! Er kan overigens nog steeds gestort worden. Vooral voor de wederopbouw is veel geld nodig. De inwoners zijn huis en haard kwijt en verder hun broodwinning. Veel vissersboten zijn door de tsunami verzwolgen. (NLG)


ACHTERGROND: Veertig jaar radiostilte tussen Batu-eilanden en Nederland

Op 25 februari 1889 stapte zendeling Johann Kersten, Duitser van geboorte, aan land op het eiland Pulau Tello, een van de Batu-eilanden. Kersten was naar Nederlands Indië uitgezonden door het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending. Het was het begin van een aanwezigheid van bijna zestig jaar van zendelingen uit Nederland op Pulau Tello. Na Kersten kwamen onder andere de zendelingen Schröder en Steinhart. In 1865 was de Rheinische Mission uit Duitsland met zendingswerk begonnen op het eiland Nias.

In 1948 kwam het zendingswerk vanuit Europa op Nias en de Batu-eilanden tot een voorlopig einde. Er was veertig jaar radiostilte tussen de eilanden ten westen van Sumatra en Nederland. Tot in 1988 Leo Steinhart, zoon van zendeling Steinhart, het eiland bezocht. De contacten werden hersteld.

Er kwam een jubileumactie, om te gedenken dat in 1889 de eerste zendeling namens de Nederlandse lutheranen voet op Pulau Tello zette. In Nederland kwam een inzamelingsactie op gang voor de bouw van een nieuwe kerk. Het geld kwam bij elkaar en in 1989 werd de ‘jubileumkerk' ingewijd. In aanwezigheid van ds. John Melin, drs. Ernst de Haan als voorzitter van het Nederlands Luthers Genootschap en ds. Uwe Hummel.

In 2000 bezocht een delegatie van de Protestantse Kerk van Nias en de Batu-eilanden (BNKP), Nederland. De kerk is voortgekomen uit het zendingswerk en werd opgericht in 1960. Verschillende gemeenten werden toen door de bisschop (ephorus) bezocht.

De Zendingsraad van de Evangelisch-Lutherse Kerk ondersteunde na het aanhalen van de contacten verschillende projecten. Er ging geld naar de bouw van kerken, van pastorieën, internaten. De opleiding van predikanten werd ondersteund. Er kwamen cursussen voor werkers in de gemeenten, er kwamen een bibliotheek, liederenbundels en motorbootjes om mensen te transporteren van het ene eilandje naar het andere. De projecten zijn nu ondergebracht bij Kerkinactie.

Ds. Uwe Hummel werkte als docent aan de Theologische Hogeschool van de BNKP. Door zijn inzet kreeg de opleiding van predikanten en leken-voorgangers een flinke impuls.
Daarbij moet worden gezegd dat de inzet van de eigen bevolking groot was. Ondanks de geringe financiële middelen zorgden de gemeenteleden zelf voor veertig procent van de kosten van de projecten.

In 2001 keerde ds. Hummel terug naar Nederland. De BNKP is inmiddels lid geworden van de Lutherse Wereld Federatie, de gemeenschap (communio) van lutherse kerken in de wereld. Die communio zorgt er voor dat nu kerken en gelovigen in Europa (via met name het Nederlands Luthers Genootschap, Kerkinactie en de Vereinte Evangelische Mission) hulp bieden aan broeders en zusters in nood.

LWF stuurt team voor geestelijke steun naar Indonesië

Als teken van solidariteit met de kerken in het gebied reisde een hulpteam namens de Lutherse Wereld Federatie af naar Noord-Sumatra. Het team, dat onder leiding staat van ds. Wayne Zweck van de lutherse kerk in Australië, zal met regionale kerkleiders contact leggen en hen steun, zowel geestelijk als materieel, aanbieden. Het is vooral de bedoeling een bijdrage te leveren aan de verbetering van het geestelijk welzijn van de bevolking, met name kinderen en vrouwen. "Zij behoren in het normale dagelijkse leven al tot de zwaksten. Ze zijn in de huidige situatie extra kwetsbaar", aldus een verklaring van de LWF.
Verder zal het team proberen de noodzakelijke hulp op lange termijn zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. En hoe die hulp kan worden ingepast in de lange termijnprogramma's van ACT (Action by Churches Together), een wereldwijd netwerk van kerkelijke hulporganisaties. Kerkinactie maakt hier ook deel van uit. De LWF, de gemeenschap van lutherse kerken in de wereld, heeft in Indonesië 12 lidkerken, waaronder de BNKP van Nias en de Batu-eilanden. (LWI).