VERHUUR

bijgewerkt op 12 juli 2004

TRINITATISKAPEL

Hier vindt u informatie over de verhuur van :

kerkgebouw

koffiekamer

orgels

Het kerkgebouw, Trinitatiskapel geheten, is te huur voor huwelijksvieringen, muziekuitvoeringen en andere activiteiten, mits deze geen afbreuk doen aan het kerkelijke karakter van het gebouw.
De huurprijs voor huwelijksvieringen is € 175,--.

Dit bedrag geldt alleen voor het gebruik van het kerkgebouw. De arbeid van een predikant, priester en/of organist is hier niet bij inbegrepen (neem kennis van ons standpunt).
Voor het gebruik van de koffiekamer wordt een meerprijs berekend. Over de orgels kunt u niet zelfstandig beschikken. Uitgangspunt is, dat ze worden bespeeld door de organisten die aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente ziin verbonden.
Voor de verhuur van kerkgebouw en/of koffiekamer maakt u afspraken met de kerkrentmeester, dhr H. van Leeuwen, tel. 078-6155931. Na het maken van de afspraak wordt een schriftelijke bevestiging opgesteld.
Voor informatie over beschikbare vrije kalenderdata en voor bezichtiging van de gebouwen neemt u contact op met de huisbewaarder, dhr J. Lokhorst. tel. 078-6140167

De huurprijs voor muziekuitvoeringen en andere activiteiten wordt altijd in overleg bepaald.

nb : wanneer u na het maken van de afspraak met de kerkrentmeester afziet van het gebruik van het kerkgebouw, worden altijd kosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die dhr Van Leeuwen en dhr Lokhorst besteed hebben aan de voorbereidingen.

Foto's van het interieur van het kerkgebouw vindt u elders op deze site.

De koffiekamer

De koffiekamer is zeer geschikt voor kleinschalige bijeenkomsten en vergaderingen van gezelschappen tot 20 personen.
De foto hiernaast (klik op de foto om hem te vergroten) is genomen vanaf de tuinvensters. De koffiekamer is afsluitbaar door middel van een vouwdeur. Zichtbaar op de achtergrond zijn de hal en de ramen aan de Vriesestraat.
De meerprijs voor de koffiekamer ingeval het kerkgebouw voor een huwelijksviering gehuurd wordt, is € 35,--.
De huurprijs ter gelegenheid van andere activiteiten wordt in overleg met dhr Van Leeuwen bepaald.


Het hoofdorgel is een oud, historisch instrument. Het bespelen daarvan is in principe voorbehouden aan de vaste organisten.
De prijs voor de orgelbegeleiding (inclusief vooroverleg en voorbereiding) bij een huwelijksviering kunt u opvragen bij dhr Lokhorst.
Is voorbereiding voor het begeleiden van één of meer solisten noodzakelijk, dan geldt een meerprijs.
Onze organisten kunnen op verzoek de speelbeurt afstaan aan een andere organist, mits deze organist over officiele diploma's en aantoonbare ervaring beschikt.
Voorwaarden en prijzen voor orgelbespelingen bij andere activiteiten in het kerkgebouw moeten altijd vooraf worden besproken.
Ook over de bespeling van het koororgel is van te voren overleg verplicht.

Klik hier om terug te gaan