OPINIE IN DE AFGELOPEN JAREN

 
     ARTIKELEN DOOR DS W. BAAN EN DOOR ANDEREN

Deze artikelen zijn geschreven naar aanleiding van ontwikkelingen binnen de drie synoden die voornemens zijn hun kerkgenootschappen te fuseren. Ook politieke of maatschappelijke situaties kunnen onderwerp van een artikel zijn.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de column te lezen

 
 
 
 
 
Vlees geworden - mens geworden  Heel bekend is de Johannestekst: 'Het Woord is vlees geworden' Was het echt nodig dat de Nieuwe Bijbelvertaling hier vertaalt: 'Het Woord is mens geworden' ? Welk verschil maakt het?   lees de preek klik hier
 
Kunt u het nog volgen?  De leiding van de pkn maakt zich zeer druk over het gebruik van de naam 'Nederlandse Hervormde Kerk.' Inmiddels zijn er, dankzij de fusie, vier in plaats van drie benamingen in gebruik    lees de preek klik hier
 
Waar is de herberg gebleven...?  In de Nieuwe Bijbel-Vertaling ontbreekt in het Kerstverhaal de herberg. Is dit ernstig? Of moeten we niet treuren over het verwijderen van nostalgische trekjes uit dit verhaal?   lees de preek klik hier
 
Ds Baan en ds Smilde schrijven  Ds Smilde (tot 2005 predikant van de gereformeerde Wilhelminakerk te Dordrecht) en ds Baan vergelijken hun standpunten inzake oecumenische samenwerking 2004   lees de preek klik hier
 
 
Fusie in stroomversnelling  Het ongeduld van dr Plaisier en het berustend ontslag nemen van de directeur van het Landelijk Diensten-Centrum. Voorjaar 2002   lees de preek
 
 

Haarscheurtjes en breuklijnen  Ds Baan (geen voorstander van de landelijke fusie gereformeerd- hervormd- luthers) heeft uit persberichten (najaar van 2001) materiaal bijeengebracht dat de schaduwzijden van de landelijke fusie naar voren haalt   lees de preek lees dit artikel

 

Terugblik op IV Advent 2001  Kerkrentmeester H. van Leeuwen blikt terug op de Eredienst van de Vierde zondag in de Advent. Hij heeft waardering én kritiek.   lees de preek lees deze bijdrage