HET GELOOF GEZONGEN


'Wij geloven allen in één God'

 

Dit zijn de eerste woorden van gezang 331 in het Liedboek voor de Kerken. Nederlandse lutheranen zingen het samen als Credo in hun Liturgieviering.
Het is een voorbeeld van gezongen geloof. Wij geloven niet volgens een strak schema vol regels, maar zingen de grote woorden die de Kerk leert. 'Het geloof dat geloof wordt' is lofprijzing.

Luther heeft de geloofsbelijdenis van Nicaea op vrije manier in dit strofische lied gegoten. Hij gaf het een plaats in zijn Deutsche Messe.
Het moment waarop het in onze Liturgievieringen wordt gezongen, wisselt nogal. Het komt vlak na de lezing van het evangelie, of na de preek, of helemaal aan het einde van de Eredienst. Is er sprake van een Avondmaalsdienst (die door sommigen 'de Hoofddienst' wordt genoemd), dan staat het tussen de voorbeden en de beurtspraak die voorafgaat aan de prefatie in.

Terug naar de pagina 'Lutherse Litugie'