Paragraaf 1

25 Jacobus van Hell,
zoon van Jacobus van Hell (zie 23) en Catharina Margareta Brandenburg(h).

Hij is gedoopt op zondag 24 augustus 1788 in Amsterdam - Oosterkerk [bron: Aktegj88].

Notitie bij de doop van Jacobus:

Doopregistratie Jacobus van Hell, 24 augustus 1788:
Getuigen:
Jacobus van Hel - vader;
Catharina Margaretha Brandenburgh
Hendrik van Hel;
Anna Margaretha Pelster.

Jacobus is overleden op zaterdag 18 december 1847 om 07:00 in Amsterdam, 59 jaar oud

[bron: akteoj47 Gem. Amsterdam].

 

Adressen:

vanaf 1818

   

Weesperplein 12, Amsterdam

vanaf 1824

   

Weesperstraat 58, Amsterdam

vanaf 1825

   

Weesperstraat 71, Amsterdam

vanaf 1830

   

Achterburgwal 84 (/) - Roeters Eiland 1 (/), Amsterdam

vanaf 1834

   

Weesperstraat 71, Amsterdam

Beroep:

Diamantslijper

 

Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 3 april 1816 in Amsterdam [bron: Aktehj16] met

Kornelia den Helt, 15 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Kornelia:

Huwelijksakte Jacobus van Hell en Kornelia den Helt, 3 april 1816.
(Eerste gedeelte nauwelijks leesbaar)
Op heden den derden April des jaars achttienhonderd en zestien des middags
om twaalf ure, zijn voor ons P. van Sande(?) Raad en lid van de (?) van de
burgerlijke stand der stad Amsterdam, verscheenen, ten einde huwelijk aan te gaan,
Jacobus van Hell, van Amsterdam, diamantslijpersknecht oud zeven en twintig jaren,
wonende alhier, meerderjarige zoon van Jacobus van Hell, diamantslijper,

en Catrina Margaretha Brandenburgh mede wonende alhier, ten eenre zijde,
en Kornelia den Helt van Amsterdam buiten beroep, oud vijftien jaren,
wonende alhier minderjarige dochter van Kornelis den Helt,

schipper en Kristina Gelink, mede alhier woonachtig ten andere zijde,
en verklaarden ons de wederzijdsche ouderen der aanstaande echtgenoten thans,
alhier tegenwoordig, hunne toestemming te geven tot het voorschreven (?) huwelijk.

De voorafgaande acten, welke, nevens het zesde hoofdstuk van het huwelijk,
volgens de wet van 25 ventose van het jaar elf, voorgelezen zijn, bestaan,
ten eersten: in een extract uit het register der afkomdigingen, behoorlijk alhier geschied (?)
den vier en twintigsten en een en dertigsten maart laatstleden. Ten tweeden

de geboorteakten (?) der verloofden.
Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd of zij elkander
aannamen als Man en Vrouw; het welke door hun, inder in het bijzonder,
met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan:
dat zij door het huwelijk zijn vereenigd; alles ingevolgge het derde Hoofdstuk
der wet van 20 ventose van het jaar elf, en in tegenwoordoigheid van Jacobus van Hell,
vader des bruidegoms, oud zes en vijftig jaren en Jan van Batenburg(?) (?) bij de
burgerlijke stand, oud zeven en veertig jaren, Willem van Walsum oud

zeven en dertig jaren, Jan Inke(?) oud negen en dertig jaren, beide diamantslijpers,
alle wonende alhier.

Zijnde deze acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de comparanten
welke met ons hebben geteekend.

Volgen zeven handtekeningen, waaronder J. van Hell en C. den Held


Kornelia is geboren op donderdag 17 april 1800 in Amsterdam
[bron: Akte Gem. Amsterdam], dochter van Kornelis den Helt en
Christina Gelling, overleden op 29 oktober 1845.

Bij de geboorteaangifte van Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Adam Rasert.

Zij is gedoopt op woensdag 30 april 1800 in Amsterdam,
Zuiderkerk - (Hervormd) [bron: 103 p. 412 (folio 206) #9].

Notitie bij de doop van Kornelia: Pastor: Hillebrandus Mentes

Kornelia is overleden op vrijdag 7 december 1849, 49 jaar oud.


Kinderen van Jacobus en Kornelia:

 

1 Jacobus van Hell,
geboren op maandag 27 januari 1817 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

[Jacobus is overleden op donderdag 6 augustus 1818, 1 jaar oud

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

2 Cornelis van Hell,
geboren op maandag 8 juni 1818 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Cornelis is overleden op donderdag 1 december 1842 in Amsterdam,
24 jaar oud [bron: Akte Gem. Amsterdam].

Beroep:

Kantoorbediende

3 Catharina Cornelia van Hell,
geboren op zondag 30 april 1820 in Amsterdam.

Catharina is overleden vóór 1834, ten hoogste 14 jaar oud.

4 Christina Cornelia van Hell,
geboren op donderdag 21 maart 1822 in Amsterdam. Volgt 27.

5 Jacobus Johannes van Hell,
geboren op zaterdag 22 mei 1824 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Jacobus is overleden op donderdag 30 december 1824 in Amsterdam,

7 maanden oud [bron: Akte Gem. Amsterdam].

6 Jacobus Johannes van Hell,
geboren op zondag 20 november 1825 in Amsterdam.
Volgt 28
. Paragraaf 2.

7 Petrus Johannes van Hell,
geboren op zondag 27 juli 1828 in Amsterdam.
Volgt 29. Paragraaf 3.

8 Johannes Gerardus Diderik van Hell,
geboren op woensdag 14 juli 1830 in Amsterdam.
Volgt 30. Paragraaf 4.

9 Hendrik van Hell,
geboren op vrijdag 18 mei 1832 in Amsterdam.
Volgt 31. Paragraaf 5.

10 Catharina Cornelia van Hell,
geboren op vrijdag 4 april 1834 in Amsterdam. Volgt 32.

11 NN van Hell,
levenloos geboren dochter op dinsdag 26 januari 1836 in Amsterdam.

12 Willem Frederik van Hell,
geboren op woensdag 4 januari 1837 in Amsterdam.

Willem is overleden op dinsdag 7 februari 1837 in Amsterdam, 1 maand oud.

13 Cornelia Elizabeth van Hell,
geboren op donderdag 1 februari 1838 in Amsterdam.

Cornelia is overleden op zondag 4 februari 1838 in Amsterdam, 3 dagen oud.

14 Wilhelmina Johanna van Hell,
geboren op donderdag 1 februari 1838 in Amsterdam.

Wilhelmina is overleden op zaterdag 3 februari 1838 in Amsterdam, 2 dagen oud.

15 Willem Fredrik van Hell,
geboren op maandag 7 oktober 1839 in Amsterdam.
Volgt 33. Paragraaf 6.

16 Cornelis van Hell,
geboren op dinsdag 26 maart 1844 in Amsterdam.

Cornelis is overleden op zaterdag 28 december 1850, 6 jaar oud.

 


27 Christina Cornelia van Hell
is geboren op donderdag 21 maart 1822 in Amsterdam
[bron: Akte 25 Gem. Amsterdam],
dochter van Jacobus van Hell (zie
25) en Kornelia den Helt.

Christina is overleden op zaterdag 21 mei 1853 in Amsterdam,
31 jaar oud [bron: Akte Gem. Amsterdam].

 

Adres:

vanaf 1853

   

Tassendeweg (?) 263, Amsterdam

Christina trouwde met Johann August Weber, 25 jaar oud,
nadat zij op donderdag 21 april 1842 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.

Johann is geboren op maandag 16 september 1816 in Mühlhausen, Pruissen

[bron: Militieregister Gem. Amsterdam –

https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-17681-86783-49?cc=1831469&wc=10708499],

zoon van Johann Christoph Weber en Susanna Maria Gerau.

Hij is gedoopt op zondag 22 september 1816 in Mühlhausen, Pruissen.

Johann is overleden op vrijdag 19 juni 1868 in Amsterdam,
51 jaar oud [bron: Akte Gem. Amsterdam].


Kinderen van Christina en Johann:

1 Johann Christoph Weber,
geboren op zaterdag 25 maart 1843 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Johann is overleden op zondag 23 mei 1847 in Amsterdam, 4 jaar oud

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

2 Cornelia Christina Weber,
geboren op dinsdag 4 juni 1844 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

3 Carl Christoph Weber,
geboren op dinsdag 21 oktober 1845 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Carl is overleden op zondag 2 december 1849 in Amsterdam, 4 jaar oud

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

4 Ernst Adolph Weber,
geboren op zondag 16 mei 1847 in Amsterdam.

5 Maria Susanna Weber,
geboren op maandag 19 maart 1849 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

6 Johann August Weber,
geboren op zaterdag 8 februari 1851 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

7 Barta Weber,
geboren op donderdag 31 maart 1853 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

Barta is overleden op vrijdag 6 mei 1853 in Amsterdam, 1 maand oud

[bron: Akte Gem. Amsterdam].

 

32 Catharina Cornelia van Hell
is geboren op vrijdag 4 april 1834 in Amsterdam,

dochter van Jacobus van Hell (zie 25) en Kornelia den Helt.

Catharina is overleden op woensdag 5 november 1919, 85 jaar oud.

Catharina trouwde, 30 jaar oud, op zondag 29 januari 1865 met
Martinus Johannes Bos.

 

Terug naar begin.