Paragraaf 3

29 Petrus Johannes van Hell

is geboren op zondag 27 juli 1828 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam],

zoon van Jacobus van Hell (zie 25) en Kornelia den Helt.

Petrus is overleden op zondag 26 mei 1895 in Amsterdam, 66 jaar oud

[bron: Akte 4155 Gem. Amsterdam].

Adressen:

vanaf 1857

   

Weesperstraat 32, Amsterdam

vanaf 1866

   

Nieuwe Looiersstraat 379, Amsterdam

vanaf 1867

   

Noorderstraat 425, Amsterdam

vanaf 1877

   

Noorderstraat 46, Amsterdam

vanaf 1895

   

Van Woustraat 16, Amsterdam

Beroep:

Kantoorbediende

Petrus trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24 mei 1855 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam, nr. 37.] met

Geertruida Elizabeth Jordaan, 23 jaar oud,

nadat zij op donderdag 10 mei 1855 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.

 

Notitie bij Petrus: Huwelijksacte 24-05-1855 Amsterdam:

PETRUS JOHANNES VAN HELL & GEERTRUIDA ELISABETH JORDAAN
Op heden den Vier en twintigsten Meij Achttienhonderd Vijf-en-Vijftig,

zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen,

ten einde een Huwelijk aan te gaan
Petrus Johannes van Hell, Kantoorbediende, geboren en wonende alhier,

oud Zes en twintig Jaren, meerderjarige zoon van Jacobus van Hell en

Cornelia den Held, beide overleden ter Eenre En
Geertruida Elisabeth Jordaan, winkelierster, geboren en wonende alhier,

oud drieentwintig Jaren, meerderjarige dochter van Johannes Jordaan, overleden,

en Jannigje van Eck, groenteverkoopster, wonende alhier ter andere zijde.

En verklaarde de Moeder der Bruid, voor ons tegenwoordig, toe te stemmen in dezen Echt.
De beide afkondigingen tot dit Huwelijk zijn onverhinderd geschied,

alhier den dertienden en twintigsten dezer. Voorts zijn aan ons overgelegd ten eerste

de geboorte acten der verloofden, ten tweeden de dood acten van de

Ouders des Bruidegoms en den Vader der Bruid.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten,

en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den

Huwelijken Staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA,

beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan,

dat zij door het Huwelijk aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van:
Cornelis Jordaan, timmerman, oud achtentwintig, broeder der Echtgenoote,

Dirk Koning, Kruidenier, oud Zevenentwintig, Zwager der zelve,

Jacobus Johannes van Hell, vleeschhouwer, oud dertig,

Johannes Gerardus Diederik van Hell, diamantslijper, oud vijf en twintig Jaren,

beide broeders des Echtgenoots, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing,

door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend.
ww.g. P.J. van Hell - J.J. van Hell - G.E. Jordaan - J.G.D. van Hell - C. Jordaan - D. Koning.

Adressen:

vanaf 1857

   

Weesperstraat 32, Amsterdam

vanaf 1866

   

Nieuwe Looiersstraat 379, Amsterdam

vanaf 1867

   

Noorderstraat 420, Amsterdam

vanaf 1877

   

Noorderstraat 46, Amsterdam

vanaf 1895

   

Van Woustraat 16, Amsterdam

 

Geertruida is een dochter van Johannes Jordaan en Jannigje van Eck.

Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 1 mei 1832

[bron: acte nr. C Fol, 83].

Zij is gedoopt op zaterdag 28 april 1832 in Amsterdam.

Beroep:

Winkelierster


Kinderen van Petrus en Geertruida:

1 Johanna Elizabeth van Hell,

geboren op zaterdag 28 februari 1857 in Amsterdam. Volgt 42.

2 Dirk van Hell,

geboren op maandag 17 januari 1859 in Amsterdam. Volgt 43.

3 Anna Wilhelmina van Hell,

geboren op vrijdag 15 november 1861 in Amsterdam. Volgt 44.

4 Petrus Johannes van Hell,

geboren op donderdag 21 januari 1864 in Amsterdam.

Notitie bij de geboorte van Petrus: Geboorte 20 of 21-1-1864

Petrus is overleden op woensdag 21 mei 1941 in

Amsterdam, 77 jaar oud [bron: Akte 103 Gem. Amsterdam].

5 Elizabeth Geertruida van Hell,

geboren op donderdag 10 augustus 1865 in Amsterdam.

Elizabeth is overleden op vrijdag 6 juli 1866, 10 maanden oud.

6 Louis van Hell,

geboren op maandag 7 januari 1867 in Amsterdam.

Louis is overleden op donderdag 23 mei 1867 in

Amsterdam, 4 maanden oud.

7 Catharina Cornelia van Hell,

geboren op woensdag 13 mei 1868 in Amsterdam. Volgt 45.

8 Johannes van Hell,

geboren op zondag 2 juli 1871 [bron: Akte nr. 5 Fol. 51].

Notitie bij Johannes: GeŽmigreerd naar Amerika???

9 Geertruida Elizabeth van Hell,

geboren op donderdag 10 augustus 1876 in Amsterdam.

Geertruida is overleden op maandag 15 januari 1877 in

Amsterdam, 5 maanden oud.

 


42 Johanna Elizabeth van Hell

is geboren op zaterdag 28 februari 1857 in Amsterdam

[bron: Akte nr. 2 Fol. 51 V], dochter van

Petrus Johannes van Hell (zie 29) en Geertruida Elizabeth Jordaan.

Johanna is overleden op maandag 21 november 1921 in

Heemstede, 64 jaar oud [bron: Akte 98 Gem. Heemstede].

Johanna trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 17 juni 1886 in Amsterdam

[bron: Akte nr. 14 Fol. 11 (?)] met

Johannes Hendricus Ellerkamp, 43 jaar oud, nadat zij op

vrijdag 4 juni 1886 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan

[bron: advertentie nr. 5287 dd. 4 juni 1886].

Johannes is geboren op maandag 22 mei 1843.

Johannes is overleden op zondag 4 juni 1893 in Amsterdam,

50 jaar oud [bron: Advertentie dd. 4 juni 1893].

Beroep:

Makelaar


Kinderen van Johanna en Johannes:

1 Geertruida Elisabeth Ellerkamp,

geboren op zondag 11 december 1887 in Amsterdam. Volgt 71.

2 Petronella Augustina Ellerkamp,

geboren op zaterdag 1 juni 1889 in Amsterdam. Volgt 72.

 

71 Geertruida Elisabeth Ellerkamp

is geboren op zondag 11 december 1887 in Amsterdam

[bron: Akte nr. 11 Fol. 162 en advertentie nr. 2977 dd. 11 december 1887],

dochter van Johannes Hendricus Ellerkamp en Johanna Elizabeth van Hell (zie 42).

Zij is gedoopt in 1888 in Amsterdam [bron: Achterzijde geboortebewijs].

Geertruida is overleden op zaterdag 28 augustus 1920 in

Perbaoengan (Deli - NOI), 32 jaar oud [bron: Advertentie].

Geertruida trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 21 september 1917

in Penang, Bantam - Java - NOI. met

Petrus Johannes van Hell, 40 jaar oud.

Zie 52 voor persoonsgegevens van Petrus.

 

Kinderen van Geertruida en Petrus: zie 52.


72 Petronella Augustina Ellerkamp

is geboren op zaterdag 1 juni 1889 in Amsterdam

[bron: Akte nr. 6 Fol. 98 V en Advertentie nr. 5961 dd. 1 juni 1889],

dochter van Johannes Hendricus Ellerkamp en

Johanna Elizabeth van Hell (zie 42).

Petronella is overleden op zaterdag 18 juni 1960 in Den Haag, 71 jaar oud.

Notitie bij Petronella:

Ging als jong gouvernante naar Nederlands-OostindiŽ.

Petronella trouwde, 23 jaar oud,

op vrijdag 28 maart 1913 in Japara (N.O.I.) met

Arnold Broese van Groenou, 34 jaar oud.

Arnold is geboren op zondag 12 mei 1878 in Haarlem.

Arnold is overleden op zaterdag 10 januari 1925 in Utrecht, 46 jaar oud.

Notitie bij Arnold: Weduwnaar van Henriette Gerardine Scholten.
Administrateur bij de suikerfabriek Petjangaan.


Kinderen van Petronella en Arnold:

1 Femke Broese van Groenou,

geboren op woensdag 15 januari 1915. Volgt 100.

2 Giene Broese van Groenou,

geboren op maandag 17 januari 1916. Volgt 101.100 Femke Broese van Groenou

is geboren op woensdag 15 januari 1915 te Salatiga Ė Java Ė NOI,

dochter van Arnold Broese van Groenou en

Petronella Augustina Ellerkamp (zie 72).

Femke is overleden op 19 oktober 1980, 65 jaar oud.

Femke trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 24 juni 1942 met

Theodoor Willem van Bavel, 28 jaar oud.

Theodoor is geboren op woensdag 8 april 1914.

Theodoor is overleden op donderdag 15 augustus 1985

in Zoetermeer, 71 jaar oud.


101 Giene Broese van Groenou

is geboren op maandag 17 januari 1916 te Petjangašn Ė Java - NOI,

dochter van Arnold Broese van Groenou en

Petronella Augustina Ellerkamp (zie 72).

Giene is overleden op 17 december 2002 in Wageningen, 86 jaar oud.

Giene trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 19 juni 1940 met

Jhr. Charles Arnold Rappard, 29 jaar oud.

Jhr. is geboren op zaterdag 25 maart 1911 in Watergraafsmeer.

Jhr. is overleden op 11 februari 1971 in Zwijndrecht, 59 jaar oud.

 

 

43 Dirk van Hell

is geboren op maandag 17 januari 1859 in Amsterdam,

zoon van Petrus Johannes van Hell (zie 29) en Geertruida Elizabeth Jordaan.

Dirk is overleden op maandag 8 januari 1923 in Baarn,

63 jaar oud [bron: Akte Gem. Baarn].

Dirk trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14 juni 1883 met

Elisabeth Wilhelmina Schaaper, 24 jaar oud.

Elisabeth, dochter van Fredrik Willem Schaaper en Anna te Wolde,

is geboren op donderdag 7 april 1859 in Amsterdam.


44 Anna Wilhelmina van Hell

is geboren op vrijdag 15 november 1861 in Amsterdam

[bron: Akte nr. 7 Fol. 102 V],

dochter van Petrus Johannes van Hell (zie 29) en

Geertruida Elizabeth Jordaan.

Anna is overleden op zondag 11 april 1926 in Bathmen, 64 jaar oud.

Anna trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 9 april 1891 in Amsterdam

[bron: Noord-Hollands archief - Documentnummer: Reg.7 fol. 40v] met

Hendrikus Koersen, 33 of 34 jaar oud, nadat zij op

donderdag 26 maart 1891 in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan

[bron: Nieuws v.d. Dag 27-3-1891 pag. 6].

Hendrikus is geboren in 1857, zoon van Jan Hendrik Koersen en Janna Lubbers.

Hendrikus is overleden op donderdag 11 oktober 1928 in

Bathmen, 70 of 71 jaar oud.

Notitie bij Hendrikus: Beroep: slager.


Kind van Anna en Hendrikus:

1 Hendrika Wilhelmina (Wil) Koersen,

geboren op woensdag 6 januari 1892 in Amsterdam. Volgt 73.

 

73 Hendrika Wilhelmina (Wil) Koersen

is geboren op woensdag 6 januari 1892 in Amsterdam

[bron: Advertentie Nieuws v.d Dag 9-1-1892 pag. 3],

dochter van Hendrikus Koersen en Anna Wilhelmina van Hell (zie 44).

Hendrika is overleden in 1975 in Bogota (Colombia), 82 of 83 jaar oud.

Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 8 oktober 1919 met

Gerrit Broen. Gerrit is een zoon van Gerrit Broen en Geertruid van de Linde.


Kind van Hendrika en Gerrit:

1 Josephine (Fientje) Broen.

Notitie bij Josephine: Domicilie: Bogota - Colombia

 


45 Catharina Cornelia van Hell

is geboren op woensdag 13 mei 1868 in Amsterdam [bron: Akte nr. 3 Fol. 168],

dochter van Petrus Johannes van Hell (zie 29) en Geertruida Elizabeth Jordaan.

Catharina is overleden op dinsdag 27 augustus 1940 in Den Haag, 72 jaar oud

[bron: Advertentie dd. 27-08-1940].


Kinderen van Catharina uit onbekende relatie:

1 Cornelis van Hell,

geboren in 1911.

Cornelis is overleden op vrijdag 19 juli 1912, 0 of 1 jaar oud.

2 Gerardus Cornelis van Hell,

geboren in 1914.

Gerardus is overleden op vrijdag 11 februari 1927, 12 of 13 jaar oud.

 

Terug naar begin.