Paragraaf 4-1:

 

 

47 Jacobus Johannes van Hell

is geboren op donderdag 11 oktober 1855
om 23:00 in Amsterdam [bron: aktgjj55], zoon van
Johannes Gerardus Diderik van Hell (zie 30) en

Elizabeth Geertrui de Vree.

 

Notitie bij de geboorte van Jacobus:

Geboorteakte Jacobus Johannes van Hell, 11 october 1855.
Op heden dertien october. achttien vijf-en-vijftig, is voor ons

ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijken stand der stad

Amsterdam, verscheenen Johannes Gerardus Diderik van Hell,

van beroep diamantslijper oud vijfentwintig jaren, wonende

Weesperstraat buurt (?) , no. 590, welke heeft verklaard dat op

elf dezer des namiddags ten elf ure, in het huis staande aldaar is

geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit Elizabeth Geertrui de Vree

van beroep geen, wonende als boven bij haar (?) echtgenoot welk kind zal

genaamd worden Jacobus Johannes van welke verklaring wij deze akte

hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Petrus Werker (?)

van beroep diamantslijper oud drieentwintig jaren, wonende Plantaage (?),

en van Frederik van Haarlem (?) van beroep kapper (?) oud eenendertig jaren,

wonende O.Z. Achterburgwal no. 278, en is deze akte door ons,

benevens den vader en de getuigen na voorlezing onderteekend.
Volgen vier handtekeningen, waaronder J.G.D. van Hell.

Jacobus is overleden op donderdag 3 juni 1909 om 11:00 in Amsterdam, 53 jaar oud

[bron: Akte 4032 Gem. Amsterdam].

Adressen:

vanaf 1884

   

Nieuwe Leliestraat 492, Amsterdam

vanaf 1887

   

Lange Leydse Dwarsstraat 141, Amsterdam

vanaf 1898

   

Albert Cuijpstraat 16, Amsterdam

Beroep:

Graveur

Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24 augustus 1882 in Amsterdam

[bron: Akte 1788 Gem. Amsterdam] met

Aartje Reijnders, 27 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Aartje:

Huwelijksakte Jacobus Johannes van Hell en Aartje Reijnders, 24 aug. 1882
Op heden vierentwintig Augustus Achttienhonderd Twee-en-Tachtig,

zijn voor ons ondergetekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand

van Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een

Huwelijk aan te gaan Jacobus Johannes van Hell, graveur, geboren en

wonende alhier oud zesentwintig jaren, meerderjarige zoon van

Johannes Gerardus Diderik van Hell en Elizabeth Geertrui de Vree,

beiden overleden ten eenre.. (?9 en Aartje Reijnders, dienstbode,

geboren en wonende alhier, oud zevenentwintig jaren, meerderjarige dochter van

Albertus Reijnders en Frederika Johanna van Apperloo (?) ,

beiden overleden ter andere zijde.
De beide afkondigingen tot dit Huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier den
dertienden en twintigsten dezes.

Voorts zijn aan ons overgelegd ten eersten de geboorteakten der verloofden,
ten tweeden de doodsakten van beide ouders.

Aartje is geboren op woensdag 8 augustus 1855 in Amsterdam

[bron: Akte Gem. Amsterdam],

dochter van Albertus Reijnders en Johanna Aperloo.

Aartje is overleden op woensdag 29 september 1937 in Amsterdam, 82 jaar oud

[bron: Akte 5273 Gem. Amsterdam].


Kinderen van Jacobus en Aartje:

1 Johannes Gerardus Diederik van Hell,

geboren op woensdag 13 december 1882 in Amsterdam

[bron: Akte 12286 Gem. Amsterdam].

Johannes is overleden op donderdag 17 november 1887
in Amsterdam, 4 jaar oud [bron: Akte 8335 Gem. Amsterdam].

2 Jacobus Johannes (Co) van Hell,

geboren op vrijdag 28 november 1884 in Amsterdam. Volgt 75 Paragraaf 4-2

3 Louis Frederik (Lou) van Hell,

geboren op donderdag 30 december 1886 in Amsterdam. Volgt 76.

4 Johannes Gerardus Diederik (Han) van Hell,

geboren op donderdag 28 februari 1889 in Amsterdam. Volgt 77.

5 Maria Elisabeth (Rie) van Hell,

geboren op zaterdag 15 augustus 1891 in Amsterdam. Volgt 78.

6 Aartje van Hell,

geboren op donderdag 16 november 1893 in Amsterdam

[bron: Akte 12316 Gem. Amsterdam].

Aartje is overleden op vrijdag 21 oktober 1898 in Amsterdam, 4 jaar oud

[bron: Akte 7640 Gem. Amsterdam].

 

76 Louis Frederik (Lou) van Hell

is geboren op donderdag 30 december 1886 in Amsterdam

[bron: Akte 31 Gem. Amsterdam],

zoon van Jacobus Johannes van Hell (zie 47) en Aartje Reijnders.

Louis is overleden op woensdag 2 oktober 1963, 76 jaar oud.

Notitie bij Louis: Huwelijk door scheiding ontbonden.

Louis trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 2 juni 1921 in Amsterdam

[bron: Noord-Hollands archief - Documentnummer: Reg.2D fol. 33]

met Maria Niquet.


77 Johannes Gerardus Diederik (Han) van Hell johan.van.hell.mus.portret 

is geboren op donderdag 28 februari 1889

in Amsterdam [bron: Akte 2461 Gem. Amsterdam],

zoon van Jacobus Johannes van Hell (zie 47) en Aartje Reijnders.

Johannes is overleden op woensdag 31 december 1952, 63 jaar oud.

Notitie bij Johannes:

Han van Hell was klarinettist en een begenadigd kunstschilder.

Voor een beschrijving daarvan zie Inhoud - Foto-album.

Beroep:

Kunstschilder – musicus

Johannes:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 25 november 1915 in Amsterdam

[bron: Noord-Hollands archief – Documentnummer: Reg.3I fol. 32v] met

Paulina Maria Louise Wijnman, 26 jaar oud.

Paulina is geboren op dinsdag 29 oktober 1889 in Amsterdam

[bron: Akte 12221 Gem. Amsterdam].

Paulina is overleden op donderdag 2 oktober 1930 in Amsterdam, 40 jaar oud

[bron: Akte 4832 Gem. Amsterdam].

Beroep:

Kunstschilderes

schildereskopie
(2) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 14 juni 1933 met

Caroline Adolphine Lankhout, 38 jaar oud.

Caroline is geboren op zaterdag 26 januari 1895 in Utrecht

[bron: Akte 289 Gem. Utrecht],

dochter van Carel Lankhout en Adolphine Hermina Jackson.

Caroline is overleden op maandag 28 juli 1947 in

Amsterdam, 52 jaar oud [bron: Akte 552 Gem. Amsterdam].

 

Beroep:

Concertpianiste


78 Maria Elisabeth (Rie) van Hell

is geboren op zaterdag 15 augustus 1891 in Amsterdam

[bron: Akte 9731 Gem. Amsterdam], dochter van

Jacobus Johannes van Hell (zie 47) en Aartje Reijnders.

Maria is overleden op dinsdag 27 juli 1971, 79 jaar oud.

Maria trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 4 november 1920 in Amsterdam

[bron: Akte 994 Gem. Amsterdam] met Hendrik Willem Heijer, 30 jaar oud.

Hendrik is geboren op dinsdag 25 februari 1890,

zoon van Pieter Cornelis Heijer en Martje van Megersen.

Hendrik is overleden op zondag 12 december 1954, 64 jaar oud.

 

Terug naar begin.