Paragraaf 4-2

 

75 Jacobus Johannes (Co) van Hell

is geboren op vrijdag 28 november 1884 om 07:00 in

Amsterdam [bron: Akte aktgjj84 Gem. Amsterdam], zoon van
Jacobus Johannes van Hell (zie 47) en Aartje Reijnders.

Notitie bij de geboorte van Co:

Geboorteacte Jacobus Johannes van Hell, 28 november 1884.
Op heden Een December Achttienhonderd Vier-en-Tachtig is voor

ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der

Gemeente Amsterdam verschenen

Jacobus Johannes van Hell van beroep Graveur oud negenentwintig Jaren,

wonende Nieuwe Leliesytraat No. 492, welke heeft verklaard dat op

achtentwintig November laatstleden des voormiddags ten zeven ure,

in het huis, staande alsboven is geboren een Kind van het Mannelijk

geslacht, uit Aartje Reijnders van beroep geen, wonende alsboven bij ....

Echtgenoot welke kind zal genaamd worden
Jacobus Johannes van welke verklaring wij deze AQkte hebben opgemaakt

in tegenwoordigheid van Albertus Teijnders van beroep metselaar oud

achtenveertig Jaren, wonende Bloemstraat 107
en van Casper Krijts van beroep .........maker, (?) oud..........ons,

benevens Den Naderen de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
Volgen vier handtekeningen, waaronder J.J. van Hell, A. Reijnders, C. Krijts.

Co is overleden op zaterdag 31 mei 1958, 73 jaar oud.

Beroep:

Administrateur

Co trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 16 augustus 1923 in Amsterdam

[bron: Noord-Hollands archief - Documentnummer: Reg.3F fol. 4v] met

Elise Maria (Lies) Kauffeld, 27 jaar oud.

Lies is geboren op zondag 21 juni 1896 in Borger [bron: Akte 117 Gem. Borger],

dochter van August Ludwig Heinrich Kauffeld en Anna Albertina van Wel.

Lies is overleden op vrijdag 14 november 1947, 51 jaar oud.


Kinderen van Co en Lies:

1 Johannes August van Hell,

geboren op donderdag 23 januari 1930. Volgt 104. Paragraaf 4-2-1

2 August Jacobus (Guus) van Hell,

geboren op donderdag 22 december 1932 in Den Haag. Volgt 105.

Paragraaf 4-2-2.

 

Terug naar begin